ว23182 คาบแรกหลังจากเลิกเรียนออนไลน์ ทบทวนก่อนสอบ และเป็นคะแนนสำหรับคนไม่ได้เรียนออนไลน์
ห้อง ม.3/ (ห้อง 7 ก็ใส่แค่เลข 7 จ้า) *
เลขที่ (เลขที่ในห้องเรียนของนักเรียนเลย) *
เลขประจำตัวนักเรียน *
ชื่อ นามสกุล (ใส่ให้ครบ บอกคำนำหน้าด้วย ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว เช่น ด.ญ.น่ารัก ใจดี เป็นต้น) *
ดูวีดิโอการเรียนออนไลน์จากครูประณิธี ทั้งหมด 5 สัปดาห์ได้ที่นี่ รายการ 5 นาทีเกรด 4 แน่นอน (คลิปหนึ่งคือครั้งที่1 2 3 4 5 เรียงตามลำดับเลยค่ะ)
เรียนออนไลน์ครั้งที่ 1
เพื่อน ๆ เรียนแล้ว ตอบมาแบบนี้
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16sslg921g8rluKYW1SO7U_o3ebr4L5hjbiRk8-YUWRo/edit?usp=sharing
เรียนออนไลน์ครั้งที่ 1 นักเรียนดูวีดิโอแล้ว หรืออ่านที่เพื่อนตอบแล้ว พบว่าครูให้นักเรียนทำสิ่งใดบ้าง *
เรียนออนไลน์ครั้งที่ 2
วิทยาการคำนวณ บทที่ 1 การพัฒนาแอปพลิเคชัน
เพื่อน ๆ เรียนแล้ว ตอบมาแบบนี้ (เต็ม 5 นะคะ ข้อ6ระบบไม่คิดคะแนนให้ แต่ต้องตอบ)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MFM_JRyMJWgtyz1K5NJMjRrqyjIUT-nERtso5OricDA/edit?usp=sharing
2.1 ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชัน *
1 point
2.2 เครื่องมือในการวางแผนการทำงาน ที่บทเรียนนี้แนะนำ คืออะไร *
1 point
2.3 แนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอจายล์ เป็นอย่างไร *
1 point
2.4 ข้อใดคือเครื่องมือช่วยวางแผน และติดตามความก้าวหน้า *
1 point
2.5 ความล้มเหลวเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน ได้แก่ข้อใด *
1 point
2.6 เราจะเป็นส่วนหนึ่งของการ์ดคัมบัง ถ้านักเรียนต้องร่วมกันจัดกิจกรรมของ ม.3 ในงานวันวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะรับหน้าที่ทำสิ่งใด (ระบุมาเลยค่ะ หลายงานก็ได้ *ไม่ได้จะให้ทำจริง ให้ตอบในสิ่งที่อยากทำค่ะ) *
เรียนออนไลน์ครั้งที่ 3
วิทยาการคำนวณ บทที่ 4 การประมวลผลข้อมูล
เพื่อน ๆ เรียนแล้ว ตอบมาแบบนี้ (เต็ม 5 นะคะ)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pNhz4Y1jMPYh5oXzCrLuHbLr_SP8rl6k0hKrC9hJJxU/edit?usp=sharing
3.1 ข้อมูลดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เพราะว่าข้อมูลที่ดีนั้นสามารถทำสิ่งใดได้บ้าง ตามที่หนังสือเรียนได้ยกตัวอย่างไป *
1 point
3.2 ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนการนำข้อมูลมาใช้แก้ปัญหา *
1 point
3.3 วิธีการรวบรวมข้อมูลจากคนจำนวนมาก ๆ ควรใช้วิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด *
1 point
3.4 นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีหน้าที่ทำอะไร *
1 point
3.5 ข้อใดคือวิธีการนำเสนอข้อมูลที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน *
1 point
3.6 ให้นักเรียนลองเล่าคร่าว ๆ ว่าถ้าจะช่วยที่บ้านหารายได้ พิเศษ นักเรียนจะทำการค้นหาข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง (ระบุมาเลยค่ะ ไม่ต้องกลัวผิด เช่น ผู้ปกครองตกงาน แต่มีความสามารถในการทำอาหาร ข้าพเจ้าจึงลองไปสำรวจตลาดในหมู่บ้าน พบว่ายังไม่มีใครขายหมูย่าง จึงลองทำแบบสำรวจทางไลน์กับกลุ่มเพื่อน 100 คนว่า ตอนนี้หมูย่างแบบไหน อร่อย หรือกำลังเป็นที่นิยม พอได้ผลมา ก็มาลองให้แม่ทำขาย ประมาณนี้ค่ะ เล่าแบบความรู้บทนี้ทำให้เราต้องหาข้อมูลก่อน ไม่ใช่อยากขายอะไรก็ไปขายเลย อาจทำให้ขายไม่ได้ ขาดทุนด้วย แต่ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ก็มีผล ต่อไปอาจต้องสำรวจจากกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อหมูย่างของเรา เพื่อทำให้เขาถูกใจ กลายเป็นลูกค้าประจำให้ได้ เล่าสั้น ๆ ก็ได้ เปลี่ยนอาชีพก็ได้ หวังว่าบทนี้จะช่วยให้นักเรียนเกิดแนวคิดในการช่วยที่บ้านหารายได้ ลดรายจ่าย จากการมีข้อมูลที่ดีอยู่ในมือ ได้นะคะ) *
เรียนออนไลน์ครั้งที่ 4
วิทยาการคำนวณ บทที่ 5 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
เพื่อน ๆ เรียนแล้ว ตอบมาแบบนี้ (เต็ม 5 นะคะ)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13SNc9TRu_UoBFNwMrmAZ5T47kjg_9sSoqTk3O4vfVLw/edit?usp=sharing
4.1 สิ่งใดที่ ไม่ใช่ ส่วนประกอบของการเชื่อมโยงไอโอที *
1 point
4.2 แผง KidBright คืออะไรในองค์ประกอบของไอโอที *
1 point
4.3 สิ่งใดคืออุปกรณ์ฝั่งผู้ใช้ *
1 point
4.4 กรณีศึกษาของบทนี้ คือ อุปกรณ์ใด *
1 point
4.5 กลไกเอ็มคิวทีที คือ อะไร *
1 point
4.6 ให้นักเรียนลองคิดออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ที่ใช้หลักการไอโอที ว่าจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้าง คิดได้อย่างอิสระ ไม่ได้ให้สร้างจริงจ้า คิดเลย (ตัวอย่างจากครู เครื่องไล่แมวออกจากใต้ท้องรถ ถ้าระบบอัตโนมัติไล่ไม่ได้ ให้เรากดเสียงพูด ตะโกนไล่แมวใต้รถได้ เพราะมีลำโพง มีกล้องไว้ดูว่าแมวว่าออกไปหรือยังด้วย :-D) ลองออกแบบดู จอดที่ไหน เราไม่อยู่ใกล้รถ เพียงมีแอปและอินเทอร์เน็ตติดต่อไปที่อุปกรณ์ ก็ไล่แมวได้ ((อุปกรณ์นี้จะมีประโยชน์ต่อครู เพราะครูเคยไม่เห็น แล้วเอาแมวติดห้องเครื่องมาโรงเรียน T.T นานแล้ว)) *
เรียนออนไลน์ครั้งที่ 5
วิทยาการคำนวณ บทที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
เพื่อน ๆ เรียนแล้ว ตอบมาแบบนี้ (เต็ม 5 นะคะ)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MUfJ1BVDzHPGfHpRQZSOEqZGLh_UNdC9RUf1yFgwERI/edit?usp=sharing
5.1 ในการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ใช้หลักการใด *
1 point
5.2 วิธีการใด ไม่ใช่ วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล *
1 point
5.3 เราสามารถเช็คการจดโดเมนได้ที่เว็บไซต์ใด *
1 point
5.4 เหตุผลวิบัติ แบบทางการคือข้อใด *
1 point
5.5 รายการ ชัวร์ก่อนแชร์ ช่วยให้เรามีวิธีสังเกตในเรื่องใด *
1 point
5.6 นักเรียนจะทำหรือไม่ทำพฤติกรรมใด ที่เป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน (ตัวอย่างจากครูนะ จะไม่คอมเม้นต์ข่าวดารา เพราะอาจไม่ใช่เรื่องจริง และอาจโดนดาราฟ้องร้อง ที่สำคัญมันไม่ได้สำคัญกับชีวิต ไม่รักดาราคนไหนก็ไม่ต้องติดตาม รักดาราคนไหน ก็สนับสนุนผลงาน พอแล้ว) เขียนตอบมาได้หลาย ๆ อย่างนะคะ ยิ่งเขียนเยอะ ยิ่งให้คะแนนพิเศษเยอะ *
ตอบครบ เท่ากับอ่านหนังสือสอบ ทำให้สอบได้แน่นอนค่ะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม. Report Abuse