Call for stories: ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຕ່ງເລື່ອງ: ນັກເຄື່ອນໄຫວໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ໃນເມືອງທີ່ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ
ຫົວຂໍ້: ‘ເຖິງເວລາແລ້ວ: ນັກເຄື່ອນໄຫວໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ໃນເມືອງທີ່ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ’
ກຳນົດເວລາ: 25 ມີນາ 2018
ເປີດໃຫ້: ນັກຂ່າວ, ນັກສຶກສາພະແນກສື່ມວນຊົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຄະນະກຳມະການຂອງອົງການ UNESCO ຈະຄັດເລືອກສາມເລື່ອງ ແລະ ຈະນຳມາສະເໜີເລື່ອງດັ່ງກ່າວລົງໃນເວັບໄຊຂອງອົງການ UNESCO ປະຈຳກຸງບາງກອກ ແລະ ນັກຂຽນທັງສາມຈະຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ຮ່ວມການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນເສລີພາບຂ່າວສານໂລກ ຫຼຶ World Press Freedom Day ໃນວັນທີ 3 ພຶດສະພາ ທີ່ບາງກອກ, ປະເທດໄທ. (ທາງອົງການ UNESCO ຈະຮັບຜິດຊອບຄ່າເດີນທາງ, ຄ່າພັກເຊົ່າ ແລະ ຄ່າອາຫານໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ).

Theme: ‘Time is now: rural and urban activists transforming women’s lives’
Deadline: 25 March 2018
Open to: Journalists, reporters, journalism school students from Lao PDR

Submit your story and get a chance to publish your story and participate in the celebration of the World Press Freedom Day in Bangkok on May 3!

Your full name ເຈົ້າ​ຊື່​ຫຍັງ *
Your university/organisation/company ຫ້ອງການຂອງທ່ານ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ວິທະຍາໄລ *
Your phone number and e-mail ຫມາຍເລກໂທລະສັບແລະອີເມວ *
Upload your file online or send it by e-mail to: ci.bgk@unesco.org ສົ່ງໄຟລ໌ຂອງທ່ານທີ່ນີ້ຫຼືໂດຍອີເມວ: ci.bgk@unesco.org *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service