Iedzīvotāju aptauja Gulbenes novada attīstības programmas izstrādes ietvaros
Cienījamie Gulbenes novada iedzīvotāji!
Gulbenes novada pašvaldība ir uzsākusi '"Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam" izstrādi, kuras mērķis ir veicināt Gulbenes novada attīstību. Uzsākot darbu, mums ir svarīgi zināt Jūsu viedokli par Gulbenes novada nākotni, attīstības iespējām, problēmām un to iespējamiem risinājumiem.
Lūdzam Jūs atbildēt uz aptaujas anketā uzdotajiem jautājumiem. Aptauja ir anonīma. Aptaujas rezultāti tiks apkopoti un publicēti pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, kā arī ņemti vērā programmas izstrādes gaitā
Kā, Jūsuprāt, pašvaldība varētu sekmēt uzņēmējdarbību Gulbenes novadā? (iespējams norādīt vairākas atbildes)
Required
Jūsu dzimums:
Required
Lūdzu, novērtējiet, cik apmierināts/-a Gulbenes novadā Jūs esat ar katru no šādām jomām!
ļoti apmierina
drīzāk apmierina
drīzāk neapmierina
ļoti neapmierina
grūti pateikt/NA
novada attīstība
novada teritorijas labiekārtotība, tīrība kopumā
ciema/pilsētas, kurā Jūs dzīvojat, tīrība un labiekārtojuma līmenis
veikali, iespēja iepirkties
iespēja atrast darbu
ekoloģiskā situācija/vides kvalitāte
interneta pakalpojumi
mobilo sakaru pārklājums
trokšņu līmenis
atbalsta apjoms iedzīvotājiem no dažādām sociālajām grupām (invalīdi, pensionāri, daudzbērnu ģimenes, mazturīgie u.c.)
iespēja nodarboties ar sportu, aktīvo atpūtu
iespēja iesaistīties pulciņos, pašdarbības kolektīvos (kori, dejas u.tml.) bērniem, pieaugušajiem
iespēja saņemt informāciju par pašvaldības darbu
iespēja piedalīties novada attīstības plānošanas pasākumos un lēmumu pieņemšanas procesos, izteikt savu viedokli
Jūsuprāt, vēlamie Gulbenes novada attīstības virzieni (iespējams norādīt vairākas atbildes).
Required
Domājot par dzīvi Gulbenes novadā, cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam: "Šī ir labākā vieta, kur dzīvot!"
Required
Kādas, Jūsuprāt, bija izmaiņas šādās jomās Gulbenes novadā pēdējo trīs gadu laikā (2014.-2017.) laikā?
situācija noteikti uzlabojās
situācija drīzāk uzlabojās
situācija drīzāk pasliktinājās
situācija noteikti pasliktinājās
grūti pateikt/ NA
novada attīstība kopumā
nodarbinātība
vides kvalitāte
gājējiem un velobraucējiem domātā infrastruktūra
ceļu/ielu infrastruktūra
sabiedriskais transports
centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija
sabiedriskā kārtība un drošība
sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība
veselības aprūpe
kultūra, aktīvā atpūta
vispārējā izglītība
pirmskolas izglītība
mūžizglītība
bibliotēkas pakalpojumi
tūrisma attīstība
Kas, Jūsuprāt, ir unikāls Gulbenes novadā, ar ko varam lepoties?
Your answer
Kādi, Jūsuprāt, ir Gulbenes novada lielākie trūkumi attīstības veicināšanai? (iespējams norādīt vairākas atbildes)
Kā Jūs vērtējat savu iespēju ietekmēt pašvaldības lēmumus, kas skar Jūsu dzīvi, Jūsu apkaimi?
Required
Kas, Jūsuprāt, jāizveido no jauna, kas trūkst Jūsu pagastā/pilsētā? (var minēt vairākus ieteikumus)
Your answer
Nosauciet 3 vissvarīgākos jautājumus, kuri pašvaldībai šobrīd būtu jārisina!
Your answer
Kādā veidā Jūs parasti uzziniet informāciju par pašvaldības pakalpojumiem, aktualitātēm, pieņemtajiem lēmumiem? (iespējams norādīt vairākas atbildes)
Kādi ir Jūsu ieteikumi, lai uzlabotu kopējo dzīves vides kvalitāti Gulbenes novadā? (var minēt vairākus)
Required
Kādas, Jūsuprāt, ir nozīmīgākās Gulbenes novada priekšrocības attīstības veicināšanai? (iespējams norādīt vairākas atbildes)
Required
Jūsu dzīvesvietas atrašanās vieta:
Required
Lūdzu, novērtējiet, kāda ir kvalitāte un nodrošinājums šādās jomās Gulbenes novadā!
ļoti apmierina
drīzāk apmierina
drīzāk neapmierina
ļoti neapmierina
grūti pateikt/NA
mājokļi, to apsaimniekošana
transportam domāto ielu/ ceļu infrastruktūra
sabiedriskā transporta pakalpojumi
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi
siltumapgādes pakalpojumi
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
sabiedriskās kārtības nodrošināšana
sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
veselības aprūpes pakalpojumi
kultūras, izklaides pasākumi
vispārējās izglītības pakalpojumi
pirmsskolas izglītības pakalpojumi
sabiedriski aktīvās dzīves iespējas
mūžizglītības pakalpojumi
uzņēmējdarbības attīstības vide
bibliotēkas pakalpojumi
tūrisma iespējas un piedāvājumi
4.Lūdzu, atzīmējiet, kur Jūs (iespējams norādīt vairākas atbildes):
savā pagastā
citā pagastā
Gulbenē
citur
vispār to nedaru
strādājat algotu darbu
mācāties
apmeklējat ģimenes ārstu, saņemat veselības aprūpes pakalpojumus, iepērkaties aptiekās
saņemat pasta pakalpojumus, veicat maksājumus
saņemat sadzīves pakalpojumus (frizētava, apavu remonts un citi)
apmeklējat sporta pasākumus
apmeklējat kultūras, izklaides pasākumus, koncertus u.tml.
darbojaties kādā pašdarbības kolektīvā
pavadāt pārējo brīvo laiku
Jūsu bērns/-i apmeklē skolu vai pirmsskolas izglītības iestādi
Jūsu vecums:
Required
Nosauciet, Jūsuprāt, nozīmīgākās saglabājamās un attīstāmās vērtības savā pagastā, pilsētā (var minēt vairākas, piemēram, kultūras pieminekļi, dabas objekti, tradīcijas, uzņēmumi, iestādes, infrastruktūras objekti utt.)
Your answer
Kādi sabiedriskās apkalpes objekti papildus būtu nepieciešami Jūsu dzīves vietā? (iespējams norādīt vairākas atbildes)
Required
Pateicamies par Jūsu piedalīšanos aptaujā un līdzdalību novada nākotnes veidošanā!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms