GMINA SĘDZIEJOWICE - ANKIETA
Szanowni Państwo, dla gminy Sędziejowice zostanie opracowana Strategia Rozwoju na lata 2021-2026. Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na działania rozwojowe naszej Gminy to prosimy wypełnienie niniejszej ankiety. Dziękujemy!
I. Jak ocenia Pan(i) warunki życia na terenie gminy Sędziejowice biorąc pod uwagę: KOMUNIKACJA I DOSTĘP DO MEDIÓW *
bardzo dobre
raczej dobre
raczej złe
bardzo złe
trudno powiedzieć
jakość dróg, ulic
stan i dostępność chodników
dostęp do ścieżek rowerowych
dostęp do komunikacji zbiorowej (pks, busy)
dostęp do infrastruktury technicznej (wodociągi)
dostęp do infrastruktury technicznej (kanalizacja)
dostęp do nowoczesnych technologii (internet)
I. Jak ocenia Pan(i) warunki życia na terenie gminy Sędziejowice biorąc pod uwagę: EDUKACJA, STRUKTURA ORGANIZACYJNA PLACÓWEK OŚWIATY, KULTURA *
bardzo dobre
raczej dobre
raczej złe
bardzo złe
trudno powiedzieć
jakość kształcenia w szkołach
dostępność przedszkoli
dostęp do oferty edukacyjnej dla dorosłych (kursy, szkolenia)
dostęp do zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży (np. nauka języków, kółka zainteresowań, zajęcia artystyczne i sportowe)
oferta kulturalna
I. Jak ocenia Pan(i) warunki życia na terenie gminy Sędziejowice biorąc pod uwagę: SPORT, ZDROWIE *
bardzo dobre
raczej dobre
raczej złe
bardzo złe
trydno powiedzieć
dostępność lekarza rodzinnego
jakość świadczonych usług opieki zdrowotnej
dostępność placu zabaw
stan i wyposażenie placów zabaw
poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej
dostępność miejsc sportu i rekreacji
I. Jak ocenia Pan(i) warunki życia na terenie gminy Sędziejowice biorąc pod uwagę: OCHRONA ŚRODOWISKA i WYGLĄD GMINY SĘDZIEJOWICE *
bardzo dobre
raczej dobre
raczej złe
bardzo złe
trudno powiedzieć
stan środowiska przyrodniczego
stan oświetlenia ulicznego
stan i jakość terenów rekreacyjnych, miejsc spacerowych
estetykę miejscowości
atrakcyjność turystyczną gminy Sędziejowice
czystość i porządek na terenie gminy Sędziejowice
I. Jak ocenia Pan(i) warunki życia na terenie gminy Sędziejowice biorąc pod uwagę: OCHRONA ŚRODOWISKA *
bardzo duże
duże
małe
bardzo małe
trudno powiedzieć
narażenie na zanieczyszczenia powietrza
narażenie na hałas
II. Mocne i słabe strony: Jakie są według Pani/Pana największe problemy gminy Sędziejowice, a gdzie widać perspektywy rozwoju. Prosimy ocenić elementy wymienione w tabeli *
zdecydowanie słaba strona
słaba strona
czynnik obojętny
silna strona
zdecydowanie silna strona
dostępność komunikacyjna
infrastruktura komunalna (wodociągi)
infrastruktura komunalna (kanalizacja)
dostęp do nowoczesnych technologii i internetu
rynek pracy
oferta edukacyjna
oferta sportowo-rekreacyjna
oferta turystyczna
kultywowanie tradycji i zwyczajów
przedsiębiorczość mieszkańców
aktywność związków i stowarzyszeń itp.
walory przyrodnicze
walory historyczne i zabytkowe
III. Ocena najważniejszych potrzeb, czyli w co należy inwestować na terenie gminy Sędziejowice? (proszę wybrać 3 wg Pana/Pani najważniejsze) *
Required
IV. Jeśli mają Państwo własne pomysły, uwagi i wnioski jakie należy wykorzystać przy opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 2021-2026, to proszę je wskazać poniżej?
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy