Registrační formulář                                   PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - "Cesta Samuraje"  8.-12.8.2022
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Místo konání: 4. Základní škola T.G. Masaryka, Svatovítská 574, 29301 Mladá Boleslav
kontakt na organizátora: info@aikidomb.cz, tel.: 739020893
informace o příměstském táboře najdete najdete na aikidomb.cz
Údaje o účastníkovi příměstského tábora
Křestní jméno *
Příjmení *
Věk *
1. Zákonný zástupce (osoba provádějící tuto registraci)
Jméno a příjmení *
Kontaktní telefonní číslo *
Kontaktní e-mail *
Číslo občanského průkazu *
2. Zákonný zástupce (oprávněná osoba)
Jméno a příjmení
Kontaktní telefonní číslo
Číslo občanského průkazu
Prohlášení Rodiče/odpovědného zástupce Dítěte
Rodič / odpovědný zástupce Dítěte se zavazuje být k zastižení na uvedeném telefonu po celou dobu účasti Dítěte na Programu a bezodkladně nahlásit Provozovateli každou změnu svých údajů. Rodič / odpovědný zástupce Dítěte se zavazuje písemně informovat Provozovatele nejpozději v první den účasti Dítěte na Programu o celkovém zdravotním stavu Dítěte, jeho speciálních potřebách, alergiích, a veškerých skutečnostech, které mohou mít význam pro péči o Dítě ze strany Provozovatele. V opačném případě Provozovatel nenese odpovědnost za případné zhoršení zdravotního stavu Dítěte. Rodič / odpovědný zástupce Dítěte prohlašuje, že se seznámil s podmínkami Provozovatele o provozování letního prázdninového programu a s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, a souhlasí s nimi. *
Souhlas se způsobem předání dítěte organizátorovi a převzetí dítěte zákonným zástupcem
Organizátor v zájmu bezpečnosti dětí vyžaduje osobní převzetí a předání dětí zákonným zástupcům uvedených v tomto formuláři *
Souhlas Rodiče/odpovědného zástupce se zpracováním osobních údajů Dítěte
Rodič / odpovědný zástupce Dítěte vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů Dítěte v rozsahu uvedeném v tomto Potvrzení ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, za účelem poskytování služeb letního prázdninového programu organizovaného Provozovatelem. *
Souhlas s pořizováním obrazových záznamů
Rodič / odpovědný zákonný zástupce Dítěte souhlasí, ve smyslu výše uvedeného nařízení a zákona, s použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů Dítěte a jeho osoby, Provozovatelem pro jeho propagační účely. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy