แบบประเมินตนเองของอาจารย์ คณะวิทย์ฯ
โปรดเลือกตอบตามที่ท่านใช้ในการเรียนการสอน และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
รหัสตำแหน่ง *
กรุณาระบุตำแหน่งเพื่อยืนยันตัวตน กรณีกรอกผิดจะไม่นำมาประมวลผล
Your answer
กรุณาเลือกสาขา/หลักสูตร ที่อาจารย์สังกัด *
1.อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ท่านเป็นผู้สอน ซึ่งดำเนินการตาม แนวทางที่กำหนดตามข้อใด *
Required
2.อาจารย์รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนโดยใช้วิธีตามข้อใดบ้าง *
Required
3.อาจารย์นำผลการวิเคราะห์ในข้อ ๒ มาปรับปรุงตามข้อใดบ้าง *
Required
4.อาจารย์ได้นำผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษามาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอน โดยปรับปรุงตามข้อใดบ้าง *
Required
5.อาจารย์ประเมินและตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยให้ความสำคัญกับนักศึกษา ตามข้อใดบ้าง *
Required
6.อาจารย์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของตนเองและนักศึกษา ตามข้อใดบ้าง *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Tawan-ok. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms