Биоразнообразна викторина
Мили деца, 22 май е Международния ден на биоразнообразието, който се отбелязва по целия свят, за да се повиши разбирането и знанието по въпросите на биоразнообразието. Затова и ние днес, решавайки тази викторина ще се опитаме да проверим какво знаем за биоразнообразието, но най-вече да научим малко повече за магията на живота и всички живи същества. Забавлявайте се!

„Биоразнообразие“ е дума, която използваме, за да подчертаем богатството на природата. Това са всички животни и растения и техните местообитания и гени. Видовете взаимодействат със своята среда, за да създадат екосистемите, които поддържат живота на живи организми като нас. Не можем да оцелеем без природата, но твърде често я застрашаваме.
1. Какво е биоразнообразие? *
1 point
Captionless Image
2. Как биоразнообразието опазва живота ни? То ни дава:
1 point
Captionless Image
3. Саблеклюн е име на:
0 points
Captionless Image
4. Кои две характеристики са верни за всички бозайниците?
1 point
Captionless Image
5. Мислите ли, че България е на челни позиции в Европа по отношение на биоразнообразието си?
1 point
Captionless Image
5. Кое от следните е вярно?
2 points
Captionless Image
7. Знаете ли кое растение е символ на Странджа?
1 point
Captionless Image
8. Кой от изброените видове е риба?
2 points
Captionless Image
9. На коя популярна морска риба очите са разположени от едната страна на главата?
1 point
Captionless Image
10. Кои са бозайниците способни на активен полет?
1 point
Captionless Image
11. Коя птица снася яйцата си в чужди гнезда?
1 point
Captionless Image
12. Влажните зони са едни от най-ценните екосистеми на Земята, важни за опазване на биоразнообразието. Кои са трите езера около Бургас, които са влажни зони с международно значение?
2 points
Captionless Image
13. Какво е основното меню на кафявата мечка?
2 points
Captionless Image
14. Какво застрашава биоразнообразието?
2 points
Captionless Image
15. Какво можем да направим, за да помогнем за опазване на биоразнообразието?
2 points
Captionless Image
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy