แบบสำรวจเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลข่าใหญ่

ประวัติความเป็นมา

      สถานที่ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลข่าใหญ่”คือ “บ้านข่าใหญ่” หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ปัจจุบัน มีพื้นที่ทั้งหมด ๙๐ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมหมู่บ้านจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน ประกอบด้วย  หมู่ที่ ๒ บ้านดอนเข็มเหนือ, หมู่ที่ ๓ บ้านข่าใหญ่, หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสวรรค์หมู่ที่ ๖ บ้านดินทรายอ่อนใต้, หมู่ที่ ๗ บ้านนาล้อม, หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแสง, หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๑๑ บ้านข่าน้อย, หมู่ที่ ๑๒ บ้านดินทรายอ่อนเหนือ, หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองแสงเหนือ, หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนเข็มใต้ และหมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทอง        โดยมีอาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ทิศใต้ติดกับตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ทิศตะวันออก ติดกับตำบลนามะเฟือง  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู และตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู ชื่อเดิมว่า “บ้านข่า”  ตั้งตามที่มีศาลเจ้าซึ่ง ณ บริเวณนั้นมีต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่มาก คือ “ต้นมะค่าโมง” ภาษาถิ่นเรียกว่า “ต้นข่า” จึงเรียกว่าบ้านข่าใหญ่นับแต่นั้นมาจวบจนปัจจุบัน เริ่มจัดตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อประมาณ ๑๕๐ ปีมาแล้ว ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก โดยในอดีตผู้ที่มาตั้งหมู่บ้านมีพื้นเพมาจาก จังหวัดอุบลราชธานี เรียกกันว่า “ส่วย” ขึ้นกับอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์และเหตุผลในการขอเปลี่ยนชื่อจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลข่าใหญ่ 

     เนื่องจากชื่อเดิมไปตรงกันหรือพ้องกันกับชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ตั้งอยู่ในตำบลเดียวกัน ทำให้มีผู้เข้าใจผิดเสมอว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน และหากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนายกฐานะเป็นเทศบาล จะมีชื่อตรงกันหรือพ้องกันกับเทศบาลหัวนา ซึ่งอยู่ในท้องที่เดียวกัน 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ สกุล *
อายุ *
ที่อยู่ *
ตำบล,อำเภอ,จังหวัด *
ท่านเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่ *
ท่านเห็นด้วยกับการเปรี่ยนชื่อ จาก อบต.หัวนา เป็น อบต.ข่าใหญ่ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy