Studie duševní pohody COVID-19:                          Jak vnímáme omezení a psychickou pohodu během pandemie COVID-19?                                   Dotazník pro občany ČR a pracovníky/studenty, kteří se nesetkali s COVID pozitivními pacienty

Na základě spolupráce Research Department of Clinical, Educational and Health, Psychology, 1-19 Torrington Place, London a Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. jste srdečně zváni k účasti na výzkumném projektu. Než se nám rozhodnetenám s projektem pomoci, je důležité pochopit, proč se výzkum provádí a co bude zahrnovat. Věnujte prosím čas přečtení následujících informací a pokud si přejete, prodiskutujte nejasnosti s kompetentními osobami výzkumu (pekara@vszdrav.cz). Jestli existuje něco, co není jasné nebo potřebujete více informací, kontaktujte nás. Data pro tento projekt budou shromažďována anonymně.  

1. Jaký je účel projektu?
Cílem studie je porozumět prožitým zkušenostem těch, kteří byli omezeni vládou nebo pracovali jako klíčoví pracovníci během pandemie COVID-19. Chtěli bychom především pochopit, jak vaše zkušenosti a další faktory ovlivnily vaše vnímání při omezování a psychickou pohodu vyplývající z lockdownu (ať už byl jakkoliv komplexní). Předchozí výzkum ukázal, že vnímání nebo hodnocení situace jednotlivcem může mít dopad na jeho psychologické blaho a zvládací mechanismy. Pokud je situace vnímána negativně, může to vést k prožitkům psychické tísně a frekvenci mechanismů zvládání, které používáme k řízení dané situace. Zajímá nás proto, jak jste vše prožívali a do jaké míry jste vnímali omezení jako donucovací nebo nátlakové, a jak na tom byla vaše psychická pohoda.

2. Proč jsem byl/a osloven/a?
Zveme vás, abyste se zúčastnili jako někdo, kdo zažil vládní blokování a omezení nebo kdo pracoval jako klíčový pracovník během pandemie COVID-19. Zveme všechny jednotlivce ve věku 18 let a starší, kteří s námi budou sdílet jejich zážitky.

3. Musím se zúčastnit?
Účast v této studii je dobrovolná. Účast v průzkumu můžete kdykoli ukončit bez udání důvodu opuštěním webové stránky průzkumu. Vaše data budou uložena pouze v případě, že vyplníte celý dotazník.

4. Co se stane, když se rozhodnu zúčastnit?
Pokud se chcete zúčastnit, požádáme vás, abyste vyplnili online dotazník na několika následujících stránkách. Budou vám kladeny otázky týkající se vnímaní omezování, psychické pohody, mechanismů zvládání, možností využití zdravotní péče a otázky týkajících se vaší situace. Myslíme si, že vyplnění dotazníku vám může trvat 20 minut.
Rádi bychom vás také vyzvali, abyste zopakovali část průzkumu (bude Vám na to položena otázka na konci). Je možné se také zúčastnit plánované fokusové skupiny nebo individuálního rozhovoru, což může napomoci zpracovat vaše prožité zkušenosti v tomto téžkém období. Pokud se chcete budete chtít účastnit opakování dotazníku pro srovnání situace s odstupem času (po určité době se Vám sami ozveme) nebo zúčastnit druhé části studie, uvedete svou e-mailovou adresu na poslední stránce online průzkumu.

5. Jaké jsou možné nevýhody a rizika účasti?
Neočekáváme, že účast v tomto průzkumu vás vystaví nějakému riziku poškození. Během průzkumu nebo po něm však můžete pociťovat určité emoční utrpení kvůli povaze tématu. Pokud byste během výzkumu nebo v jeho důsledku pocítili jakékoliv potíže nebo pocity zraňování, ihned nás prosím kontaktujte. Okamžitě zařídíme včasnou a kompetentní pomoc.

6. Jaké jsou možné výhody účasti?
I přestože pro osoby účastnící se projektu neexistují žádné okamžité výhody, doufáme, že tato práce pomůže utvářet lepší budoucí klinickou praxi, zodpovědnější vládní politiku a výzkum ve vztahu k podpoře jednotlivců během pandemií.

7. Co když se něco pokazí?
Pokud během online průzkumu narazíte na potíže, kontaktujte Jaroslava Pekaru (pekara@vszdrav.cz).


8. Jak bude moje účast na tomto projektu chráněna – utajena?
Veškeré informace, které o vás shromáždíme v průběhu výzkumu, budou přísně důvěrné. Nebudete moci být identifikovatelní v žádných následujících zprávách nebo publikacích. Veškeré identifikovatelné informace (tj. Váš e-mail) budou po dobu studie uloženy v šifrovaném systému vyhovujícím GDPR. Data budou analyzována pouze výzkumným týmem.


9. Co se stane s výsledky výzkumného projektu?
Výsledky tohoto výzkumu se mohou objevit v recenzovaných publikacích, národních nebo mezinárodních konferencích nebo médiích. Nebudete identifikovatelní v žádných následujících zprávách nebo publikacích. Na naši webovou stránku přidáme veškeré výstupy ze studie, abyste k nim měli přístup, jakmile budou analyzovány a zpracovány.

10. Co když si to rozmyslím a rozhodnu se vzít zpět své informace?
Jelikož se jedná o anonymní průzkum, nebudeme z něj schopni vaše údaje identifikovat, to platí i v případě následného vymazání dat. My zkrátka nepoznáme, kdy a kým byl dotazník vyplněn. Pokud zadáte do systému Vaši e-mailovou adresu, abyste se mohli zúčastnit následného průzkumu nebo kvalitativní dílčí studie, můžeme vaši e-mailovou adresu z našich záznamů kdykoli smazat. Pokud si budete přát nepokračovat v dalším průzkumu, i když jste již adresu vložili, zašlete prosím tento požadavek písemně na adresu pekara@vszdrav.cz.

12. Kdo organizuje a financuje výzkum?
Výzkum vedou vědci z University College London (UCL). UCL sponzoruje výzkum.

Děkujeme za přečtení tohoto informačního listu a za zvážení účasti na této výzkumné studii.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy