رضایت سنجی سهامداران
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
1. ارائه خدمت و پاسخگوئی *
2. میزان اعتماد و رضایت سهامدران از پیگیری در خواست ها *
3. میزان رضایتمندی سهامداران از ارائه مشاوره و پاسخگوئی به سوالات *
4. میزان رضایتمندی سهامداران از انجام خدمات در موعد مقرر *
5. میزان اهمیت دادن به جلب رضایت ارباب رجوع *
6. عملکرد شرکت در انتشار اطلاعات مربوط به عملکرد ماهیانه (پرتفوی) *
7. عملکرد شرکت در انتشار اطلاعات مربوط به عملکرد میاندوره ای (صورت های مالی و گزارشات 6،3 و 9 ماهه) *
8. عملکرد شرکت در انتشار اطلاعات مربوط به عملکرد پایان دوره (صورت های مالی و گزارشات 12 ماهه) *
9. سرعت اطلاع رسانی شرکت در جهت شفاف سازی و آگاهی سهامداران *
10. عملکرد شرکت در انتشار اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه *
11. نحوه عملکرد شرکت برای باز نگهداشتن نماد معاملاتی و اطلاع رسانی به موقع در این خصوص *
12. بازدهی و سودآوری *
13. جامعیت و بدون ابهام بودن صورت های مالی *
14. نحوه عملکرد شرکت در انجام افزایش سرمایه *
15. نحوه مدیریت پرداخت سود سهامداران *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.