EdSpace Courses
Đây là form đăng ký học các lớp tiếng Anh và IELTS tại EdSpace
Email address *
Đội ngũ giáo viên:
Mr. Thông Hoàng, CELTA Cambridge, IELTS 8.5 overall
Ms. Nguyên Lê, CELTA Cambridge, IELTS 8.5 overall
Ms. Hoà Ninh, BA TEFL, MA of Applied Linguistics, UK, IELTS 8.5 overall
Ms. Quỳnh Lê, CELTA Cambridge, IELTS 8.0 overall
Ms. Thảo Vũ, CELTA Cambridge, IELTS 8.0 overall
Ms. Trang Nguyễn, MA TESOL, IELTS 8.0 overall
Mr. Thắng Nguyễn, MA ELT, UK, IELTS 8.0 overall
Ms. Uyên Nguyễn, BA TEFL, IELTS 8.0 overall
Mr. Dũng Trần, TESOL Diploma, IELTS 8.0 overall
Phương pháp giảng dạy & tiếp cận ngôn ngữ
Chúng tôi tin rằng mỗi người học là một cá thể độc đáo và trải nghiệm học tập là duy nhất với từng học viên.

Để giúp học viên xây dựng hệ thống kiến thức và kỹ năng vững chắc, có tư duy mạch lạc và ngôn ngữ thành thạo, các lớp học EdSpace được xây dựng trên nền tảng tiếp cận ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp (communicative approach) kết hợp tư duy phản biện (critical thinking).

Các hoạt động trong lớp học được xây dựng bài bản theo hướng tích hợp năng lực ngôn ngữ để giải quyết vấn đề (competence-based & problem-based). Giáo viên sử dụng phương pháp dạy học truy vấn (enquiry-based teaching), đồng thời người học được hướng dẫn phương pháp tự nghiệm/ phản tỉnh (self-reflection) để biến những điều học được thành năng lực của mình.

Chương trình học tại EdSpace gồm nhiều cấp độ từ cơ bản đến nâng cao, được cá nhân hoá với các buổi Mentoring & Tutoring nhằm giúp học viên xác định lộ trình, định hình phương pháp và phát triển năng lực học tập. Chúng tôi tin vào tiềm năng phát triển của học viên, do vậy chúng tôi luôn thử thách học viên vượt qua chính mình để chinh phục các mục tiêu lớn hơn.

Ngoài ra, học viên học tại EdSpace sẽ được làm bài tập, nhận tóm tắt bài học và theo dõi quá trình học tập qua E-platform học tập trực tuyến. Các tài liệu học tập và giáo trình học sử dụng tại EdSpace được mua bản quyền từ giáo trình của Cambridge English, và được cung cấp trọn gói trong khoá học.

Phương pháp học tập trực tuyến trên EdSpace Learning Gate (course.edspace.vn)
EdSpace hiểu rõ học trực tuyến hoàn toàn không phải đơn giản chỉ là mang toàn bộ lớp học offline lên online. Ở EdSpace, một khoá học trực tuyến gồm ba cấu phần quan trọng:

(1) Flipped seminars: nơi bạn có thể truy cập để học theo tiến độ học tập và khung thời gian của cá nhân. Toàn bộ nội dung bài giảng được thiết kế để giúp bạn lần lượt nắm vững các kiến thức và năng lực ngôn ngữ của bạn.

(2) Online tutorial: nơi giáo viên EdSpace sẽ làm việc trực tuyến cùng bạn mỗi tuần theo từng nhóm năng lực: receptive & productive skills. Bạn sẽ được phản hồi ngay lập tức và giải quyết các thắc mắc không tự mình làm được ở phần seminars. Các buổi online tutorial đều được quay hình và lưu trên hệ thống để bạn truy cập xem lại.

(3) E-Learning Practices: hệ thống bài tập được tuỳ biến theo kết quả của bạn trong buổi online tutorial. Các bài tập này được giáo viên sửa trên platform và feedback chi tiết để giúp bạn hoàn thiện kỹ năng sau khi thực hành trực tuyến.
Hệ thống khoá học tại EdSpace
Thông tin chi tiết các lớp EdSpace
- Địa điểm cơ sở: EdSpace - 251/13 Lê Quang Định, phường 7, Bình Thạnh, TPHCM

- Hình thức lớp học: offline hoặc online

** Chính sách về học phí:
+ Với các khoá ONLINE, EdSpace có chính sách cho phép đóng 50% học phí trước khi khai giảng và hoàn thành 50% còn lại sau khi thi Mid-term (6 tuần).
+ Học viên EdSpace đăng ký lớp thứ 02 được giảm 10% học phí, từ lớp thứ 03 trở đi được giảm 20% học phí.
----------------------------------------------------------

HỆ THỐNG KHOÁ HỌC TẠI EDSPACE

A. Lớp nâng cao năng lực tiếng Anh:
1. FOUNDATION levels (A2)
Dành cho học viên sơ cấp (A1) hướng đến tiền trung cấp(A2), nhằm xây dựng năng lực giao tiếp (nghe/ nói/ đọc/ viết) và nền tảng kiến thức ngôn ngữ (phát âm/ ngữ pháp/ từ vựng) ở cấp độ A2.
FOUNDATION levels có 2 trình độ: Foundation 1 (A1-A2.1) và Foundation 2 (A2.1-A2.2).
Thời lượng: 14 tuần/ khoá (1 tuần induction + 12 tuần học + 1 tuần mentoring)
Thời gian học: 2 tiếng/ buổi, 2 buổi/ tuần (48 giờ/ khoá)
Thời gian tự học bắt buộc: tối thiểu 4 tiếng/ tuần(48 giờ/ khoá)
Kiểm tra đánh giá: 1 bài thi giữa kỳ & 1 bài thi cuối kỳ (~ 4 giờ)
Sĩ số: 6-12 bạn
Giáo trình: Empower A2 (Cambridge University Press)
Học phí: Foundation1: 7.600.000 | Foundation2: 8.200.000


2. CORNERSTONES levels (B1) ~ 4.0-5.0 IELTS
Dành cho học viên tiền trung cấp (A2) hướng đến trung cấp (B1), nhằm phát triển năng lực giao tiếp (nghe/ nói/ đọc/ viết) và kiến thức ngôn ngữ (phát âm/ ngữ pháp/ từ vựng) ở cấp độ B1.
CORNERSTONES levels có 2 trình độ: Cornerstones 1 (~4.0-4.5 IELTS) và Cornerstones 2 (~4.5-5.0 IELTS).
Thời lượng: 14 tuần/ khoá (1 tuần induction + 12 tuần học + 1 tuần mentoring)
Thời gian học: 2 tiếng/ buổi, 2 buổi/ tuần (48 giờ/ khoá)
Thời gian tự học bắt buộc: tối thiểu 4 tiếng/ tuần(48 giờ/ khoá)
Kiểm tra đánh giá: 1 bài thi giữa kỳ & 1 bài thi cuối kỳ (~ 4 giờ)
Sĩ số: 6-12 bạn
Giáo trình: Complete B1/IELTS band 4.0-5.0 (Cambridge University Press)
Học phí: Cornerstones1: 9.200.000 | Cornerstones2: 10.200.000


3. KEYSTONES levels (B2) ~ 5.0-6.5 IELTS
Dành cho học viên trung cấp (B1) hướng đến cao trung cấp (B2), nhằm mở rộng năng lực giao tiếp (nghe/ nói/ đọc/ viết) và kiến thức ngôn ngữ (phát âm/ ngữ pháp/ từ vựng) ở cấp độ B2.
KEYSTONES levels có 2 trình độ: Keystones 1 (~5.0-6.0 IELTS) và Keystones 2 (~5.5-6.5 IELTS).
Thời lượng: 14 tuần/ khoá (1 tuần induction + 12 tuần học + 1 tuần mentoring)
Thời gian học: 2 tiếng/ buổi, 2 buổi/ tuần (48 giờ/ khoá)
Thời gian tự học bắt buộc: tối thiểu 4 tiếng/ tuần(48 giờ/ khoá)
Kiểm tra đánh giá: 1 bài thi giữa kỳ & 1 bài thi cuối kỳ (~ 4 giờ)
Sĩ số: 6-12 bạn
Giáo trình: Complete B2/IELTS band 5.0-6.5 (Cambridge University Press)
Học phí: Keystones1: 10.800.000 | Keystones2: 11.800.000


4. MILESTONES level (C1) ~ 7.0 IELTS
Dành cho học viên cao trung cấp (B2) hướng đến cao cấp (C1), nhằm nâng cao năng lực giao tiếp (nghe/ nói/ đọc/ viết) và kiến thức ngôn ngữ (phát âm/ ngữ pháp/ từ vựng) ở cấp độ C1.1 (~IELTS 7.0+). 
Thời lượng: 14 tuần/ khoá (1 tuần induction + 12 tuần học + 1 tuần mentoring)
Thời gian học: 2.5 tiếng/ buổi, 2 buổi/ tuần (60 giờ/ khoá)
Thời gian tự học bắt buộc: tối thiểu 5 tiếng/ tuần(60 giờ/ khoá)
Kiểm tra đánh giá: 1 bài thi giữa kỳ & 1 bài thi cuối kỳ (~ 6 giờ)
Sĩ số: 6-12 bạn
Giáo trình: Complete C1/IELTS band 6.5-7.5 (Cambridge University Press)
Học phí: Milestones 14.800.000


B. Lớp chuẩn bị cho bài thi IELTS:
5. IELTS TEST PREP (Luyện thi IELTS 4 kỹ năng) - (3 tháng - 60 giờ học)
Lớp luyện thi, tập trung giải quyết đề thi, kỹ thuật làm bài và tối đa hoá điểm số cho người học. Đầu vào: điểm test từ 6.0 trở lên và không band nào dưới 5.5. Đầu ra: tăng từ 0.5 - 1.0 band thực tế.
Thời lượng: 60h học trên lớp & 60h bài tập tự học bắt buộc - 12 tuần, bao gồm 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)
Kiểm tra đánh giá: 1 bài thi giữa kỳ & 1 bài thi cuối kỳ (~ 6 giờ)
Sĩ số: 6-12 bạn
Giáo trình: The Official Cambridge Guide to IELTS (Cambridge University Press)
Học phí: 12.800.000/ khoá.


6. IELTS WRITE & SPEAK (Luyện thi IELTS phần Viết & Nói) (8 tuần Writing & 4 tuần Speaking - 40h Writing & 20h Speaking)
Học phần chuyên sâu IELTS Writing: 16 buổi | 2.5 tiếng/ buổi | 40 giờ học với giáo viên & 40 giờ bài tập bắt buộc
Học phần chuyên sâu IELTS Speaking: 08 buổi | 2.5 tiếng/ buổi | 20 giờ học với giáo viên & 20 giờ bài tập bắt buộc
Yêu cầu đầu vào: minimum 5.5 ở kỹ năng đăng ký học tương ứng/ hoàn tất bài test đầu vào theo yêu cầu với trình độ tương đương.
Đầu ra: hướng đến tăng từ 0.5 - 1.0 band kỹ năng tương ứng.
Sĩ số: 6-12 bạn
Giáo trình: The Official Cambridge Guide to IELTS (Cambridge University Press)
Học phí: Học phần Writing: 10.200.000 | Học phần Speaking: 5.100.000
Nếu học cả 2 học phần sẽ được giảm 10% học phí: 13.750.000/ tổng


7. IELTS INTENSIVE (Luyện thi IELTS cường độ cao) - (6 tuần - 90 giờ học)
Lớp luyện thi với cường độ cao, học liên tục & tập trung từ thứ hai đến thứ sáu, từ 09:00-16:30 trong 6 tuần.
Đầu vào: điểm test từ 5.5 trở lên và không band nào dưới 5.0. Đầu ra: tăng 0.5-1.0+ band thực tế.
Thời lượng: 90 giờ học trên lớp & 90 giờ bài tập bắt buộc/ 6 tuần; được test hàng tuần và personal mentoring bởi thầy Thông.
Kiểm tra đánh giá: làm full test mỗi hai tuần/ lần để đánh giá tiến bộ. (3 * 3 giờ = 9 giờ testing).
Sĩ số lớp: 5-8 bạn
Giáo trình: The Official Cambridge Guide to IELTS (Cambridge University Press)
Học phí: 18.750.000/ khoá
Thời gian khai giảng gần nhất: 22/02/2021

>>> Bạn vui lòng cung cấp chi tiết những nội dung trong form dưới đây để EdSpace có thể mở hướng dẫn khoá học phù hợp nhất với bạn.

Địa chỉ email liên hệ: info@edspace.vn. Nếu bạn là người học, bạn vui lòng đọc kỹ thông tin trong form và làm bài test online nhanh ở dưới trước khi liên hệ để EdSpace có thể cung cấp cho bạn giải pháp phù hợp.

Facebook: https://www.facebook.com/learnwithtomedspace

GV sẽ gửi thông tin chi tiết khoá học và hướng dẫn làm bài entrance test qua email của bạn sau khi nhận đăng ký theo thứ tự thời gian đăng ký của bạn.
Họ và tên của bạn: *
Điện thoại di động liên hệ: *
Lớp bạn muốn đăng ký? (Vui lòng tham khảo lịch khai giảng bên trên) *
Thời gian bạn có thể học (vui lòng chọn tất cả các phương án bạn có thể tham dự):
Bài kiểm tra đầu vào tổng quát
Bạn vui lòng làm bài test tổng quát ở địa chỉ sau (khoảng 10 phút làm online):

http://bit.ly/HMT_generaltest

Sau khi làm xong, bạn vui lòng gõ kết quả bài làm của bạn vào ô bên dưới (phần Kết quả bài kiểm tra - số câu đúng).

Điểm bài kiểm tra tổng quát của bạn (Số câu đúng): *
Sau khi bạn đăng ký và hoàn thành bài kiểm tra trình độ đầu vào tổng quát, EdSpace sẽ đánh giá kết quả và gửi email hướng dẫn các bước tiếp theo. Bạn vui lòng trả lời thêm một vài câu hỏi để EdSpace hiểu rõ về bạn. Trả lời càng chi tiết sẽ càng giúp EdSpace có thể tư vấn chính xác giải pháp cho bạn.
Vì sao bạn muốn học IELTS? *
Mục tiêu điểm số IELTS của bạn? *
Bạn dự kiến thi IELTS vào thời gian nào? *
Kỹ năng tiếng Anh nào bạn nghĩ mình cần tập trung cải thiện: *
Trải nghiệm học tiếng Anh của bạn trước đây như thế nào? (các vấn đề khó khăn, mong muốn, v.v.) *
Bạn biết đến EdSpace từ đâu? *
Bạn ở Quận, Huyện (TP.HCM) hoặc Tỉnh, Thành phố nào? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy