Giai đoạn 2 của PPS Liên minh Southeast Guiding Coalition Ranh Giới Trường Học và Cân Bằng Chương Trình
Mùa xuân này, Sở học chánh đã bắt đầu một quá trình trên toàn hệ thống để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng cơ sở vật chất của trường học, nhằm hỗ trợ cho tầm nhìn PPS ReImagined về sự thành công của học sinh. Quá trình này bắt đầu ở Đông Nam Portland với trọng tâm là thiết lập ranh giới đi học cho Trường Trung Cấp Kellogg mới được hiện đại hóa, khai giảng vào Mùa Thu năm 2021. Các mục tiêu của Giai đoạn 2 bao gồm giải quyết tình trạng quá đông học sinh ở tất cả các cấp lớp, mở rộng khả năng tiếp cận với chương trình trung cấp, giảm việc sử dụng lớp học di động và giải quyết các vấn đề nảy sinh khi các chương trình chuyên biệt dùng chung tòa nhà với các trường trong khu vực.
Liên minh Guiding Coalition của các bên liên quan từ khắp khu Đông Nam sẽ xem xét các đề xuất dự thảo, xem xét ý kiến ​​đóng góp của cộng đồng và đưa ra đề xuất về các ranh giới mới, mô hình chuyển tiếp trường học và các địa điểm cho chương trình đặc biệt. Hội Đồng Giáo Dục sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Chúng tôi đang tìm kiếm hội viên của Liên minh Guiding Coalition đại diện cho các quan điểm đa dạng và tiêu biểu cho các trường Đông Nam. Các ứng viên cần hiểu biết về cộng đồng trường học của họ và có thể duy trì một quan điểm khách quan, đồng thuận trong toàn sở học chánh.
Cuộc họp đầu tiên của Liên minh Guiding Coalition sẽ xảy ra vào Ngày 25 Tháng 2, từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối.
Email address *
Thời khóa biểu của quý vị có cho phép quý vị tham gia vào các cuộc họp mỗi Thứ Năm, từ 6-8 giờ chiều, từ Ngày 25 Tháng Hai đến giữa Tháng Mười Một không?
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Portland Public Schools. Report Abuse