ความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีงานทำ
แบบสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีงานทำ
1.1 ท่านเคยใช้บริการของกระทรวงแรงงานในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงแรงงาน
1.2 ช่องทางการติดต่อสื่อสารของท่านกับกระทรวงแรงงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงแรงงาน
1.3 หน่วยงานใดของกระทรวงแรงงานที่ท่านเคยติดต่อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงแรงงาน
2.1 ท่านทราบหรือไม่ว่ากระทรวงแรงงานมีนโยบายเรื่องการส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีงานทำ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีงานทำ
2.2 ท่านทราบจากช่องทางสื่อสารใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีงานทำ
2.3 ท่านเคยได้รับบริการจากนโยบายการส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีงานทำในเรื่องใด และระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจจาก 0 ไม่พอใจ - 10 พอใจมากที่สุด
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5. กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
4. การส่งเสริมอาชีพอิสระ
3. นัดพบแรงงานคนพิการ-สูงอายุ/พัฒนาศักยภาพ/ส่งเสริมอาชีพคนพิการ-สูงอายุ
 2. นับพบแรงงาน/แนะแนวอาชีพ
6. ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
1. ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย(Smart job Center)
2.4 ท่านคิดว่านโยบายการส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันหรือไม่
ความเหมาะสม
2.5 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่านโยบายนี้ช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ความเหมาะสม
2.6 ท่านคิดว่านโยบายการส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีงานทำควรเพิ่มบริการในเรื่องใด
แสดงความคิดเห็น
Your answer
3.1 เพศ *
ส่วนที่ 3 ข้อมูลส่วนบุคคล
3.2 อายุ ................. ปี *
ส่วนที่ 3 ข้อมูลส่วนบุคคล
Your answer
3.3 ท่านสำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับใด *
ส่วนที่ 3 ข้อมูลส่วนบุคคล
กรุณาระบุการศึกษา อื่น ๆ
Your answer
3.4 1) จังหวัดภูมิลำเนา
Your answer
3.4 2) จังหวัดที่อาศัยในปัจจุบัน
Your answer
3.5 ประสบการณ์ในการทำงาน
กรณีมีประสบการณ์ ระบุจำนวน ปี
Your answer
การมีงานทำ
กณีประกอบอาชีพอิสระ กรุณาระบุอาชีพ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service