แบบลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ให้นักเรียน นักศึกษา กรอกข้อมูลยืนยันการเข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โดยให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของนักเรียน นักศึกษา ในการจัดเตรียมการดำเนินงานจัดพิธีประกาศนียบัตร โดยวิทยาลัยฯ มีกำหนดพิธีรับประกาศฯ ในวันที่ 25 เมษายน 2564 และพิธีซ้อมรับในวันที่ 24เมษายน 2564
ระดับ
แผนกวิชา / สาขางาน *
รหัสประจำตัวนักเรียน นักศึกษา *
รหัสประจำตัวนักเรียน นักศึกษา 10 หลัก
ชื่อ-นามสกุล นักเรียน นักศึกษา *
ไม่ต้องใส่คำนำหน้า
การเข้าร่วมพิธี *
เข้าร่วมระบุ น้ำหนัก ความสูง
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ใช้ในการเช่าขนาดชุดครุย *
เข้าร่วมระบุ น้ำหนัก ใส่เป็นตัวเลข ไม่เข้าร่วม (-)
ความสูง (เซนติเมตร)ใช้ในการเช่าขนาดชุดครุย *
เข้าร่วมระบุ ความสูง ใส่เป็นตัวเลข ไม่เข้าร่วม (-)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล. Report Abuse