Kvalita života pacientů s Crohnovou chorobou

Dobrý den,
jsem studentkou 3. ročníku VOŠ, oboru Diplomovaný farmaceutický asistent. Tímto Vás prosím o pečlivé vyplnění tohoto dotazníku, na základě kterého budu zpracovávat data pro svou absolventskou práci na téma: KVALITA ŽIVOTA PACIENTŮ S CROHNOVOU CHOROBOU. Veškeré informace, které mi prostřednictvím tohoto dotazníku poskytnete, budou zcela anonymní.

Cílem mého dotazníku je zjistit, zda jsou pacienti s diagnostikovanou Crohnovou chorobou léčeni adekvátně, tzn., že netrpí příznaky charakteristickými pro dané onemocnění při užívání léčiv, dále že nenastane nutnost užití biologických léčiv, že pacienti dodržují předepsanou medikaci a v případě, že mají doporučená dietní opatření, tak se jimi striktně řídí, že průběh a léčba onemocnění nevede k hospitalizaci a nutnosti chirurgického zákroku (což mimo jiné ovlivňuje i včasná diagnostika) a že kvalita života ať už objektivní tak subjektivní není nijak výrazně samotným onemocněním narušena.

Dotazník je určen lidem, kteří mají diagnostikovanou Crohnovu chorobu.

Předem děkuji za Vaši ochotu a čas věnovaný vyplnění dotazníku.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question