แบบสอบถามสำหรับ นักเรียน/ผู้ปกครอง ต่อคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมธรณี ปีการศึกษา 2562
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1. ผู้ทำแบบประเมิน *
2. เพศของท่าน *
3. อายุของท่าน *
4. อาชีพ *
5. รู้จักหลักสูตรวิศวกรรมธรณีหรือไม่ *
6. รู้จักสหกิจศึกษาหรือไม่ *
7. รู้จักงานในหน่วยงานใดบ้าง *
Required
8. ท่าน/บุตรหลาน มีความคาดหวังเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมธรณี หรือไม่ *
9. รู้จักหลักสูตรวิศวกรรมธรณีผ่านทางช่องทางใด *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy