แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลการปลูกป่าในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฐานข้อมูลการปลูกป่าในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพ อย่างต่อเนื่องในอนาคต โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy