Ερωτηματολόγιο για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης 2017-2018
Το παρόν ερωτηματολόγιο εκπονείται στο πλαίσιο αποτίμησης του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Σκοπός των ερωτήσεων είναι, αφενός, η αξιολόγηση του προγράμματος της πρακτικής άσκησης και, αφετέρου, μία γενικότερη αποτίμηση των προϋποθέσεων και των συνθηκών επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων.

Ο τελικός στόχος της ανάλυσης των δεδομένων που θα συγκεντρωθούν είναι η απόκτηση της απαιτούμενης γνώσης προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ευέλικτο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης που θα εφοδιάζει τους αποφοίτους με τις απαραίτητες επαγγελματικές και κοινωνικές γνώσεις και δεξιότητες.

H επεξεργασία των ερωτηματολογίων θα εξασφαλίζει την πλήρη ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και την πολύτιμη βοήθεια που παρέχετε στην αποτίμηση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης.

Email address *
ΕΝΟΤΗΤΑ Α
ΦΥΛΟ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α *
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Your answer
Α2. ΣΠΟΥΔΕΣ
Τμήμα
Έτος Εισαγωγής
Your answer
Αναμενόμενο Έτος Αποφοίτησης
Your answer
Εξάμηνο Υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης
Έχετε ολοκληρώσει προπτυχιακές σπουδές σε άλλο αντικείμενο; Αν ναι, αναφέρετε Τίτλο Σπουδών
Your answer
Σε ποιό Φορέα κάνατε Πρακτική Άσκηση;
Your answer
Ιδιότητα Φορέα Απασχόλησης
Η διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης σε μήνες;
Your answer
Οι ώρες απασχόλησης σας ανά ημέρα;
Your answer
Β1: Αξιολόγηση Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης
Πώς ενημερωθήκατε για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (μπορείτε να επιλέξετε μέχρι τρεις απαντήσεις ταυτόχρονα)
Γιατί αποφασίσατε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης; (μπορείτε να επιλέξετε μέχρι τρεις απαντήσεις ταυτόχρονα)
Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο φορέα; (μπορείτε να επιλέξετε μέχρι τρεις απαντήσεις ταυτόχρονα)
Β2: Αξιολόγηση Οργάνωσης Πρακτικής Άσκησης σε επίπεδο Πανεπιστημίου
1. Διαφωνώ έντονα
2. Διαφωνώ
3. Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ
4. Συμφωνώ
5. Συμφωνώ απόλυτα
Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης ορίστηκε με σαφήνεια.
Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης ήταν σχετικό με το αντικείμενο σπουδών σας.
Εάν οι απαντήσεις σας στην προηγούμενη ερώτηση είναι 4 ή 5, θεωρείτε ότι το υπόβαθρό σας ήταν ικανοποιητικό για να καλύψει τις ανάγκες της άσκησης.
Ο Υπεύθυνος του Προγράμματος από το Τμήμα σας, έδειξε ενδιαφέρον (διαθεσιμότητα, επικοινωνία, συμπεριφορά) για την πρακτική σας άσκηση.
Η Γραμματειακή υποστήριξη ήταν επαρκής.
Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ανταποκρίθηκε στα ενδιαφέροντα σας και τις προσδοκίες σας.
Θα επιθυμούσατε περιορισμό της γραφειοκρατικής διαδικασίας που σχετίζεται με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.
Θα συστήνατε την Πρακτική Άσκηση και σε συμφοιτητές σας.
Β3. Αξιολόγηση Οργάνωσης Πρακτικής Άσκησης σε επίπεδο Φορέα Απασχόλησης
Διαφωνώ έντονα
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Ενημερωθήκατε για τις συνθήκες εργασίας στον Φορέα Πρακτικής Άσκησης.
Η επικοινωνία σας με τον Υπεύθυνο του Φορέα Απασχόλησης ήταν πολύ καλή.
Η επικοινωνία σας με τους συναδέλφους στον Φορέα Απασχόλησης υπήρξε πολύ καλή.
Οι ώρες απασχόλησης σας ανα ημέρα ήταν αρκετές.
Αναφέρεται οποιαδήποτε υπόδειξη θεωρείτε χρήσιμη για την βελτίωση του θεσμού της πρακτικής άσκησης.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms