แจ้งความต้องการลงเรียนรายวิชา 66831259 - Production and Operation Management (การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน)
ปิดรับแบบสอบถามแล้วครับ


หากนิสิตท่านใดต้องการเพิ่มข้อมูล หรือ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

งานวิชาการคณะฯ โทร 038102397 ต่อ 7620
หรือ E-mail : bbs@buu.ac.th

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service