แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้บริหารในการใช้ระบบ Vdo Zoom Conference
แบบประเมินนี้ใช้เพื่อสำรวจความคิดเห็นของของผู้บริหารต่อการบริหารงานผ่านระบบ VDO ZOOM CONFERENCE ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารระบบ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขี้น ตามตัวชี้วัดที่ s1.6.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารที่ใช้ระบบ Vdo Zoom Conference
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตำแหน่ง *
ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ VDO ZOOM CONFERENCE *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พึงพอใจ
ไม่แสดงความคิดเห็น
ง่ายต่อการใช้งาน
ง่ายต่อการเรียนรู้
มีความคล่องตัวในการติดต่อสื่อสาร
ลดความสิ้นเปลืองในการบริหารงาน เช่น การจัดประชุม การจัดอบรม ฯลฯ
สรุปความพึงพอใจภาพรวม *
ไม่พึงพอใจ
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Tawan-ok. Report Abuse