KWESTIONARIUSZ PYTAŃ DLA OSÓB KANDYDUJĄCYCH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Wielka Koalicja za Równością i Wyborem zrzesza ponad 100 organizacji pozarządowych i ruchów nieformalnych działających na rzecz praw kobiet, w szczególności ich praw reprodukcyjnych.
Koalicja zaprosiła osoby kandydujące do przesłania odpowiedzi na poniższe pytania. Koalicja będzie promować kandydatki i kandydatów, którzy wyrażą - poprzez odpowiedzi "TAK" - poparcie dla równouprawnienia, gender mainstreamingu, zwalczania przemocy ze względu na płeć oraz dla praw reprodukcyjnych i seksualnych.

TERMIN WYPEŁNIANIA MINĄŁ 19 MAJA, PROSIMY NIE WYSYŁAĆ ODPOWIEDZI! SPÓŹNIONE ODPOWIEDZI NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE!

Email address *
Imię i nazwisko *
Your answer
Nazwa Komitetu *
Your answer
1. Zgodnie z Art. 2. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Czy popiera Pani/Pan te wartości? *
2. Parlament Europejski powinien wspierać zmiany legislacyjne i inne działania na rzecz równouprawnienia kobiet w życiu publicznym, w tym biznesie, w polityce i mediach. Czy zgadza się Pani/Pan z tym stwierdzeniem? *
3. Czy popiera Pani/Pan stosowanie zasady włączania perspektywy płci do głównego nurtu polityki i podejmowania decyzji, uwzględnianie potrzeb i możliwości osób różnej płci we wszystkich podejmowanych działaniach, projektach, politykach? *
4. Czy popiera Pan/Pani zmianę prawa unijnego tak, by wszystkie państwa członkowskie dopuszczały antykoncepcję awaryjną ellaOne bez recepty? *
5. Czy będzie Pan/Pani podejmować działania, aby promować realizację w państwach członkowskich działań określonych w podpisanej przez Unię Europejską Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej? *
6. Czy będzie Pan/Pani podejmować działania, by zgodnie z wytycznymi międzynarodowymi państwa członkowskie zapewniały edukację o relacjach międzyludzkich, edukację seksualną spełniającą standardy Światowej Organizacji Zdrowia? *
7. Czy będzie Pan/Pani podejmować działania, by państwa członkowskie poprawiły dostęp do usług z zakresu zdrowia i seksualnego i reprodukcyjnego oraz monitorowały stan przestrzegania tych praw? *
8. Czy Parlament Europejski powinien podjąć kompleksowe działania na rzecz przeciwdziałania ruchom fundamentalistycznym, które podważają unijne wartości? *
9. Czy Parlament Europejski powinien wzywać państwa członkowskie, aby zobowiązały się do przestrzegania międzynarodowych traktatów i konwencji? *
10. Czy Komisja Europejska i państwa członkowskie powinny zwiększyć środki finansowe na ochronę i promowanie praw kobiet i równouprawnienia płci, w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie w UE i na świecie? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service