ТЕСТ
ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ОПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВА
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Упутство за рад
Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника за полагање матурског испита у образовном профилу Авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова.
Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.
Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на испиту.
Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и пратите упутства о начину на који треба да га решите. Тест можете радити више пута.
 Тест који треба да решите има 50 задатка.
 Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и изаберите један тачан одговор..
 Важно је да пажљиво одговарате на питања јер сваки нетачан одговор доноси 0 бодова за задатак у целини.

Желимо Вам много успеха у раду!
1. На слици је приказан симбол за:
2 points
Captionless Image
Clear selection
2. Електрична енергија која се користи у електричном систему авиона има следеће карактеристике:
2 points
Clear selection
3. Да би се обезбедило стално напајање потрошача потребно је да генератор:
2 points
Clear selection
4. На авионима са електричном мрежом једносмерне струје примењују се системи преноса електричне енергије од извора до потрошача и то:
2 points
Clear selection
5. Код авиона који имају APU уређај, земаљски извори напајања сe користе:
2 points
Clear selection
6. Микро прекидач је:
2 points
Clear selection
7. Као заштитна опрема у авионским електричним мрежама најчешће се користе:
2 points
Clear selection
8. Унутрашње осветљење служи за осветљавање путничке кабине, улаза, пролаза, тоалета и других површина по којима се крећу путници при уласку, током лета, односно при изласку из авиона. Она морају бити:
2 points
Clear selection
9. Антиколизиона светла (светла за спречавање судара) састоје се од ротирајућих или трепћућих светиљки и то:
2 points
Clear selection
10. Састављени су од електромотора, редуктора, електромагнетске кочнице и излазног вратила, а реч је о:
2 points
Clear selection
11. Према намени инструменти се могу сврстати у:
2 points
Clear selection
12. Брзиномер, висиномер и вештачки хоризонт су инструменти који спадају у групу
2 points
Clear selection
13. Вариометар и аутопилот су инструменти који спадају у групу
2 points
Clear selection
14. Осетљиви елемент, лучно савиијен, који се под притиском исправља и окреће казаљку је
2 points
Clear selection
15. Бурднонова цев се израђује од:
2 points
Clear selection
16. Осетљиви елемент, који представља еластичну,херметичку преграду између две коморе у којима владају различити притисци, назива се:
2 points
Clear selection
17. Осетљиви елемент у облику пљоснате округле кутије која се састоји од две таласасте мембране и цилиндричног прстена између њих, назива се:
2 points
Clear selection
18. Скала обртомера код турбомлазних мотора су обично избаждарене за интервале:
2 points
Clear selection
19. Давач електричног обртомера, турболазног мотора, представља:
2 points
Clear selection
20. Показивач електричног обртомера, турбомлазног мотора је:
2 points
Clear selection
21. NAA је скраћеница за:
2 points
Clear selection
22. ECAC означава:
2 points
Clear selection
23. Условима стицања, издавања, обнављања и продужења дозвола и овлашћења ваздухопловно техничког особља, на одржавању ваздухоплова, бави се следећи докуменат:
2 points
Clear selection
24. Персонална Part 66 дозвола издата од стране овлашћених власти:
2 points
Clear selection
25. PART-66 након објављивања у Official Journel of the European Union ступа на снагу после:
2 points
Clear selection
26. Организација за одржавање ваздухоплова мора водити документацију о баждарењу и коришћеном стандарду:
2 points
Clear selection
27. Налаз Нивоа 1 у организацији за техничко одржавање ваздухоплова ознаћава:
2 points
Clear selection
28. Као основа за EU-OPS Part 1 стандард узет је
2 points
Clear selection
29. Шта у ваздухопловно техничком контексту значи RII?
2 points
Clear selection
30. Да ли се привремене измене MMEL листе морају убацити у компанијске MEL листе
2 points
Clear selection
31. Одређивање угловног положаја циља у односу на ловца – пресретачаи одређивање даљине циља на авиону МиГ-21 врши се помоћу:
2 points
Clear selection
32. Могућност препознавања свог ловца – пресретача на приказивачима авионских земаљских питача емитовањем шифрованих сигнала на њихов упит има уређај:
2 points
Clear selection
33. За напајање радио пријемника команди ARL-SM „LAZUR“ користи се:
2 points
Clear selection
34. Врсте рада авионског радара RP-22SMA су следеће:
2 points
Clear selection
35. Домет рада авионског питач – одговарача SRZO-2:
2 points
Clear selection
36. На авиону МиГ-29, уређај који обезбеђује управљање оружјем (SUO) носи назив:
2 points
Clear selection
37. Дозвољени рад вишенаменског авионског радара NO19E (на температури околине од 0 до 20ºC) без принудног хлађења усмереним ваздухом износи:
2 points
Clear selection
38. Авионски радио пријемник команди навођења E 502-20 „LAZUR“ представља:
2 points
Clear selection
39. Са управљачке кутије авионског радара NO19E ручно или полуаутоматски може се поставити:
2 points
Clear selection
40. На слици је дат шематски приказ рада радара RP-22SMA при раду на осматрању и аутоматском праћењу и то:
2 points
Captionless Image
Clear selection
41. Радио станица Р-832М ради у:
2 points
Clear selection
42. Домет при вођењу на висини од 10.000m код аутоматског радио компаса АРК-10 износи:
2 points
Clear selection
43. Повећање домета откривања авиона од стране сопствених земаљских радара и регулисање ваздушног саобраћаја у реону аеродрома и извршења слетања у сложеним метеоролошким условима обезбеђује:
2 points
Clear selection
44. Радио станица Р-862 служи за одржавање двостране радио телефонске везе између авиона, као и авиона и земаљских радио станица и уграђена је на авиону:
2 points
Clear selection
45. Циклични режим рада станице Р-862 подразумева:
2 points
Clear selection
46. За вођење авиона МиГ-29 по сигналима приводних и дифузних радио станица користи се:
2 points
Clear selection
47. Радио висиномер А-037:
2 points
Clear selection
48. За напајање радио висиномера А-037 користи се:
2 points
Clear selection
49. Антенски комплет на авиону МиГ-29 обезбеђује пријем и предају хоризонтално поларисаних сигнала III таласног опсега и носи ознаку:
2 points
Clear selection
50. VOR је:
2 points
Clear selection
Submit
Clear form
This form was created inside of Завод за унапређивање образовања и васпитања. Report Abuse