Ankieta Rewitalizacja Miasta Kluczborka
Szanowni Państwo!
Gmina Kluczbork przystępuje do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

REWITALIZACJA – to działanie skupione na zdegradowanym obszarze, którego celem jest znalezienie dla niego nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszar staje się wartościowy i funkcjonalny. Zadania rewitalizacji to nie tylko remonty zniszczonych domów i kamienic, czy też tylko ochrona zabytków. Dzisiejsza rewitalizacja obejmuje także złożone problemy środowiskowe, społeczne i rozwojowe, w tym kwestie rewitalizacji miast ściśle związane z ideą zrównoważonego i trwałego rozwoju.

Lokalny program rewitalizacji to dokument, który określa kierunki działań rewitalizacyjnych. Umieszczenie zadania w tym dokumencie jest jednym z elementów niezbędnym do składania wniosków na pozyskiwanie m. in. środków europejskich na działania związane z rewitalizacją.
Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji Kluczborka pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców naszego miasta.
I. Czy Pana(i) zdaniem naszemu miastu potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kluczborka? *
II. Proszę wskazać, który obszar miasta Pana(i) zdaniem powinien być poddany procesowi rewitalizacji (można wskazać kilka terenów). *
Required
III. Proszę podać jeden teren, który Pana(i) zdaniem powinien być poddany rewitalizacji w pierwszej kolejności. *
IV. Proszę podać Pana(i) związek z tym terenem (można wskazać kilka odpowiedzi) *
Required
V. Proszę ocenić wymienione elementy związane z jakością życia na wskazanym przez Pana(nią) obszarze rewitalizacji. *
niska
średnia
wysoka
Estetyka otoczenia
Aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych w pobliżu miejsca zamieszkania
Poczucie bezpieczenstwa w okolicy zamieszkania
Samoorganizacja społeczna i współpraca miedzy mieszkancami a władzami publicznymi
VI Jakie problemy Pana(i) zdaniem występują na wybranym przez Pana(ią) obszarze? *
brak problemu
niskie zagrożenie problemem
średnie zagrożenie problemem
wysokie zagrożenie problemem
Przestępczość młodocianych
Bezrobocie
Ubóstwo
Alkoholizm
Przemoc w rodzinie
Narkomania
Utrudniony dostęp do dobrych szkół
Brak dostępu do nowoczesnej technologii (komputer, Internet)
Brak podstawowych mediów
Stan dróg
Stan zabytków
Zanieczyszczenie środowiska
Inne
VII. Proszę ocenić poziom działania wymienionych podmiotów w wybranym obszarze: *
Ocena niska
Ocena niska
Ocena dobra
Ocena bardzo dobra
brak takiej instytucji
nie mam zdania
Baza rekreacyjno-wypoczynkowa
Handel i usługi - ilość
Handel i usługi - jakośc
Tereny inwestycyjne
VIII. Problem rewitalizacji jest dla Pana(i) ważny *
IX. Chciałby(aby) Pan(i) otrzymywać informacje o dalszych działaniach w tym zakresie.
Clear selection
Adres email
X. Jakie pięć najważniejszych efektów, według Pana/i, powinno zostać osiągniętych w wyniku procesu rewitalizacji? (proszę zaznaczyć wybrane odpowiedzi. *
Required
XI. Dane osoby udzielającej odpowiedzi, nazwa instytucji/organizacji, która Pan(i)reprezentuje. (podanie danych nie jest obowiązkowe)
XII. Uwagi
Serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy