ข้อสอบ Pre-NT ความสามารถด้านคำนวณ
คำชี้แจง
ข้อสอบ Pre-NT ความสามารถด้านคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ข้อสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ คะแนน 30 คะแนน ทำให้ครบทุกข้อ
เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบครับ จาก ครูจารุกิตติ์ เจนดง
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
เลขที่ *
Your answer
โรงเรียน *
Your answer
ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 1-2
จากข้อมูล ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. วันแรกขายไข่ไก่ได้เงินมากกว่าวันที่สอง 85 บาท
ข. วันที่สามขายไข่ไก่ได้เงินมากกว่าวันที่สอง 175 บาท
(1) ข้อใดถูกต้อง *
1 point
(2) สุดาขายไข่ไก่สามวันได้เงินทั้งหมดกี่บาท *
1 point
ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 3-4
(3) ข้อใดเรียงลำดับนักเรียนที่บริจาคเงินซื้อสิ่งของ จากมากไปหาน้อย *
1 point
(4) จำนวนเงินที่นักเรียนซื้อสิ่งของบริจาคมากที่สุด กับน้อยที่สุด ต่างกันกี่บาท *
1 point
(5) จากข้อความต่อไปนี้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ตรงกับข้อใด *
1 point
Captionless Image
ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 6-7
(6) เงินจำนวน 1,400 บาท สามารถจ่ายค่าอาหารของคน 10 คน ได้หรือไม่ *
1 point
(7) มา 12 คน จ่ายค่าอาหาร แพงกว่ามา 5 คน กี่บาท *
1 point
(8) คุณแม่มีผลไม้ 3 ชนิดดังนี้ มังคุด 25 ผล ส้มเขียวหวาน 15 ผล และชมพู่ 30 ผล นำมาจัดใส่ถาด 5 ใบ โดยให้ถาดแต่ละใบมีผลไม้แต่ละชนิดจำนวนเท่าๆ กัน ได้ดังข้อใด *
1 point
(9) จากข้อมูลข้อใดถูกต้อง *
1 point
Captionless Image
(10) บริษัทผลิตน้ำผลไม้ได้วันละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 250 กระป๋อง แต่ต้องส่งให้ลูกค้าจำนวน 1,600 กระป๋อง ยังขาดน้ำผลไม้อีกกี่กระป๋อง **ข้อใดคือวิธีคิดหาคำตอบ** *
1 point
ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 11-12
(11) จากข้อมูลถ้าสุพรรณีมีเงิน 280 บาท ต้องเลือกซื้ออาหารให้พอดีกับเงินที่มีอยู่ จะต้องเลือกซื้อตามข้อใด *
1 point
(12) ถ้าวันนี้ป้าสวยขายอาหารได้อย่างละ 11 กล่อง ป้าสวยจะได้เงินทั้งหมดกี่บาท *
1 point
ใช้ตารางต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 13-14
(13) หมายเลข(1) และหมายเลข(2) ควรใช้หน่วยในข้อใด *
1 point
(14) เด็กชายอายุ 9 ปี และเด็กหญิงอายุ 11 ปี จะมีความสูงต่างกันกี่หน่วย *
1 point
ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 15
(15) ถ้าโรงเรียนเลิกเวลา 15.30 น. แก้วใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนกี่ชั่วโมง *
1 point
ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 16
(16) ข้อใดถูกต้อง *
1 point
(17) ชั่งผักสามอย่างรวมกัน จะมีน้ำหนักรวมเท่าใด *
1 point
ใช้ข้อมูลตอบคำถามข้อ 18-19
(18) จากข้อมูลข้อใดถูกต้อง *
1 point
(19) ถ้าเติมน้ำครึ่งถัง ในถังใบที่ 1 ถึง ใบที่ 3 จะมีประมาตรของน้ำเท่าใด *
1 point
(20) จากข้อมูลข้อใดถูกต้อง *
1 point
Captionless Image
(21) จากข้อมูลมะม่วงเข่งใบที่ 2 หนักกว่าเข่งใบที่ 1 เท่าใด *
1 point
(22) กำหนดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ดังภาพ ถ้าลากเส้นตามแกนสมมาตรทุกเส้น จะได้รูปสามเหลี่ยมรูปเล็กที่สุดกี่รูป *
1 point
Captionless Image
(23) จากรูปที่กำหนดให้ รูปหมายเลขใดที่มีรูปวงกลมเป็นส่วนประกอบ *
1 point
วัฒนาหมุนบล็ิอกไม้ตามเข็มนาฬิกา ดังภาพ
(24) ภาพที่ได้จากการหมุุนครั้งที่ 5 คือภาพใด *
1 point
ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 25-26
(25) จากข้อมูลข้างต้น ถ้าจะเก็บนมสองชนิดลงในลังกระดาษที่บรรจุนมได้เพียง 50 กล่อง เท่านั้น นมสองชนิดใด สามารถบรรจุลงลังกระดาษได้พอดี *
1 point
ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 26-27
(26) วิชาใดบ้างที่เด็กหญิงรุจิรา รักการเรียนทำคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ *
1 point
(27) เด็กหญิงรุจิรา รักการเรียน สอบไม่ผ่านวิชาใด *
1 point
(28) แม่ค้าขายไก่ทอด 25 ชิ้น ราคาชิ้นละ 12 บาท นำเงินไปซื้อน้ำมันพืช 135 บาท แม่ค้าเหลือเงินกี่บาท *
1 point
ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 29
(29) จำนวนหุ่นยนต์รวมกับรถไถ มากกว่า หรือ น้อยกว่าจำนวนเครื่องบินรวมกบรถยนต์อยู่เท่าใด *
1 point
(30) พ่อของมาลีทำสัญญาไปทำงานต่างประเทศ 7 ปี ซึ่งในสัญญาระบุไว้ว่าต้องทำงานครบกำหนดจึงจะกลับบ้านได้ แต่พ่อของมาลีทำงานมาแล้ว 3 ปี 6 เดือน พ่อของมาลีต้องทำงานอีกกี่ปีกี่เดือนจึงจะได้กลับบ้านตามสัญญา *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy