แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ
แบบสอบถามชุดนี้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา การให้บริการด้านต่างๆ ของศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
ท่านขอรับบริการทรัพย์สินทางปัญญาด้านใด
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือ ตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม
การให้ข้อมูล/รายละเอียดชัดเจนและเข้าใจง่าย
ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ (ความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด)
ภาพรวมของความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาและการให้บริการด้านต่างๆ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ / ความไม่พึงพอใจ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service