Anketa pro lékaře
Anketa je sondou do názorů odborné veřejnosti na psychickou a somatickou závažnost mentální anorexie u dospělých žen. Rozhodování o potřebě urgentní pomoci odráží nejen vlastní závažnost klinického stavu pacientky, která je vyjádřená v základních fyzikálních a biochemických parametrech, ale odráží také názor lékaře na závažnost a léčitelnost nemoci samotné. Výsledky ankety přispějí k lepší orientaci lékaře při rozhodování o dalších krocích v léčbě. Děkuji předem za váš čas při kompletaci ankety. Doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc., Psychomed s.r.o., Vídeňská 10, Olomouc
Vyberte vždy jen 1 (jednu) odpověď z nabídnutých !!!
Váš obor:
1. Považujete mentální anorexii za:
2. Které fyzikální a laboratorní nálezy byste považovali u dospělé pacientky za natolik závažné, abyste vyjádřili přesvědčení, že je ohrožena na životě a vyžaduje urgentní léčbu na oddělení:
TK syst. (mmHg):
TK diast. (mmHg)
Puls:
Teplota (°C):
BMI:
Arytmie (tachykardie):
Neutrofily:
Kalium (mmol/l):
AST (µkat/l):
ALT (µkat/l):
Albumin (g/l):
Glykemie (mmol/l):
Příjem potravy (Kcal/den):
3. Máte za to, že fyzikální a laboratorní nálezy, které jste označili, prokazují, že je stav pacientky stavem akutním až život ohrožujícím?
4. Máte za to, že pacientka v klinickém stavu, který jste označili, vyžaduje hospitalizaci na:
5. Jaký jiný fyzikální nebo biochemický ukazatel byste považoval/a za zásadní při rozhodování o nutnosti akutní hospitalizace?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms