Суралцагчдаас авах судалгаа
Хагас жилийн үнэлгээ
Суралцах орчин нөхцөл
Муу
Маш сайн
Сургалтын тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээ
Хангалтгүй
Хангалттай
Сургалтын хөтөлбөрийн агуулга
Хангалтгүй
Хангалттай
Сургалтын хөтөлбөрийн тойролтын хугацаа
Хангалтгүй
Хангалттай
Сургалтын хөтөлбөрт таны оруулах санал
Your answer
Сургалтын зохион байгуулалт
Муу
Маш сайн
Суралтын албаны зүгээс суралцагч нарт тавих дэмжлэг
Хангалтгүй
Хангалттай
Багшлах ур чадвар
Хангалтгүй
Хангалттай
Багш нарын хичээлийн бэлтэл
Хангалтгүй
Хангалттай
Багш нарын харилцааны ёс зүй
Муу
Маш сайн
Сургалтын албаны харилцааны ёс зүй
Муу
Маш сайн
Ажилчдын харилцаа хандлага
Муу
Маш сайн
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service