Vikarskjema

Her kan du registrere deg, om du kan være aktuell som vikar ved Tryggheim Strand når behova melder seg.

For å kunne jobbe som vikar på Tryggheim Strand må du framleggja godkjent politiattest, og du må stå for verdiane skulen er tufta på, jmf. skulens verdidokument.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question