9. Mini Wyścig
Zgłoszenia
Imie Dziecka
Your answer
Nazwisko Dziecka
Your answer
Data urodzenia
MM
/
DD
/
YYYY
Posiada licencję zawodnika
Required
Miasta
Required
Imie opiekuna
Your answer
Nazwisko opiekuna
Your answer
telefon kontaktowy
Your answer
adres e-mail
Your answer
Oświadczenie
Rodzic/Opiekun prawny zgadza się z poniższym:
Niniejszym oświadczam, że jestem opiekunem prawnym i wyrażam zgodę na jego/jej uczestnictwo w 9. Mini Wyścigu „Solidarności”.
Jednocześnie zobowiązuje się do przebywania na terenie miasteczka sportowego w czasie trwania ww. imprezy w celu opieki nad podopiecznym/-ą/ymi.
Ponadto przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służbowych oraz warunków regulaminu wyścigu szosowego, z którym się zaostałem/-am zapoznany/-a. Przyjmuję do wiadomości, że podopieczny.-a startuje na moją odpowiedzialność i w razie wypadku nie będę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną za ewentualne szkody spowodowane przez podopiecznego/-ą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego/-ej przez organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w związku z uczestnictwem podopiecznego w wyścigu.
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z podopiecznym/-ą, a także wyniki z danymi mogą być wykorzystane przez Organizatora, prasę, radio i telewizję bez wymogu uzyskania na nie odrębnej zgody i bez prawa do wynagrodzenia za ich użycie.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms