แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ เพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
ขอความกรุณาช่วยกรอกแบบฟอร์มตอบรับนี้ด้วย เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมค่าย
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
คำนำหน้า *
ชื่อ *
สกุล *
ข้อมูลสถานศึกษา *
สาขาวิชาที่สนใจเข้าค่าย *
อำเภอ *
ชื่อสถานศึกษา (ไม่ต้องพิมพ์โรงเรียน) *
ส่วนที่ 2
ขอความกรุณาช่วยกรอกแบบฟอร์มตอบรับนี้ด้วย เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมค่าย


กำหนดการและรายละเอียดการแต่งกาย คณะวิศวกรรมศาสตร์
ขอให้ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าค่ายเตรียมหลักฐานมาด้วย
1) แฟ้มสะสมผลงาน
2) สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
3) สำเนาบัตรประชาชน

*การแต่งกายชุดสุภาพด้วยชุดพละโรงเรียนหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. คุณจิรปรียา อกอุ่น 080-1694574Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy