Lèxic: Accidents geogràfics

53 preguntes (text)

  Observeu les imatges següents i escriviu el nom corresponent al quadre de text.

  No escrigueu espais ni majúscules innecessaris, ni signes de puntuació. Escriviu tots els noms en singular. Si n'hi ha sinònims i variants dialectals o morfològiques, introduïu sols una opció. Compte amb les majúscules dels noms propis. És convenient que consulteu un diccionari o una enciclopèdia per aclarir dubtes ortogràfics. https://ca.wikipedia.org/wiki/Portada https://salt.gva.es/saltdics/

  Secció 1: Terra

  No utlitzes article en les respostes.
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image