Gmina Poraj

Gmina Poraj w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu uzyskała dotację na realizuję projektu w wysokości 85% kosztów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.
Opracowanie dokumentu zostało zlecone firmie Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy z siedzibą w Tworogu.

Prosimy o wypełnienie ankiety. Dane gromadzone są w sposób anonimowy (przetwarzane wyłącznie przez osoby odpowiedzialne za realizację projektu) i są wykorzystywane wyłącznie do przygotowania ww. dokumentu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z ankietą, prosimy o kontakt z:
• Urzędem Gminy Poraj, ul. Jasna 21
e-mail: lukasz.szecowka@ugporaj.pl
• lub z firmą Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy, sporządzającą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poraj"
tel. 531 877 335

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question