Enquesta de satisfacció Alumnes (17-18) Maristes la Immaculada
0 - Molt insatisfet
1 - Insatisfet
2 - Satisfet
3 - Molt satisfet
Indica la teva etapa *
Required
Indica el teu curs *
Required
SATISFACCIÓ GENERAL
Valora el teu grau de satisfacció amb...
1. El Col·legi en general *
ACCIÓ DOCENT
Valora el teu grau de satisfacció amb...
2. Els hàbits d’estudi i treball que t’ensenyen al col·legi. *
3. Les tasques i treballs que has de realitzar a casa. *
4. La manera d’ensenyar dels professors i professores (explicacions, resolució de dubtes, etc..) *
5. Les activitats complementàries que es realitzen en el centre (convivències, sortides, colònies, xerrades, obres de teatre, tallers, etc.) *
6. La informació donada pels professors i professores sobre la manera d’avaluar. *
7. El nivell d'exigència acadèmica del col·legi. *
8. El nivell de formació en llengües estrangeres que reps en el col·legi. *
9. El nivell d’utilització a l’aula de les noves tecnologies. *
10. La formació religiosa rebuda a l'escola. *
11. L’ajuda i suport rebut dels professors i professores quan has tingut dificultats acadèmiques. *
12. El caràcter innovador de la metodologia utilitzada a l'escola. *
ACCIÓ TUTORIAL
Valora el teu grau de satisfacció amb...
13. La qualitat de l’acompanyament personal rebut del teu tutor o tutora. *
14. L’atenció personal rebuda pels professors/es que no són els teus tutors *
15. L'atenció i l'orientació donada pel teu tutor o tutora a les entrevistes personals *
16. La relació del tutor o tutora amb la teva família i la informació donada en les entrevistes. *
17. Las sessions de tutoria de grup realitzades a classe. *
18. La formació en valors que t’ofereix el col·legi. *
PARTICIPACIÓ EN LA VIDA DEL CENTRE
Valora el teu grau de satisfacció en...
19. La possibilitat de participació i implicació en la vida del centre per part de l'alumnat *
20. La consideració dels suggeriments i propostes de l'alumnat en relació a la vida del centre (activitats, campanyes, celebracions...) *
21. El protagonisme de l'alumnat en la dinamització d'activitats, campanyes, celebracions... *
22. La implicació i la feina dels delegats de curs
23. La participació de l'alumnat en les activitats proposades pel centre *
GESTIÓ DE LA CONVIVÈNCIA
Valora el teu grau de satisfacció en...
24. El clima de convivència al col·legi. *
25. La informació donada sobre les normes de convivència del col·legi. *
26. L'exigència en l’acompliment de les normes de convivència. *
27. La resolució de conflictes de convivència i disciplina en el col·legi. *
28. El nivell de seguretat durant les entrades i sortides del col·legi. *
PASTORAL
Valora el teu grau de satisfacció amb...
29. L'acció pastoral del col·legi en general.(Campanyes, xerrades, celebracions, lema, convivències, JOV, Pelegrinatge a Montserrat, pregàries del matí, temps litúrgics,...) *
30. Les accions de solidaritat i voluntariat que es fan al col·legi. *
31. Les pregàries, les activitats d'interioritat i les celebracions que es fan al col·legi. *
32. El treball realitzat amb el lema del curs. *
VALORA COM PERCEPS AQUESTS VALORS MARISTES EN EL DIA A DIA A L'ESCOLA PER PART DELS MESTRES I LA RESTA DE PERSONES QUE HI TREBALLEN
Valora el teu grau de satisfacció amb...
33. Senzillesa (actituds de franquesa, cordialitat, transparència, humilitat i respecte a les persones i a les idees) *
34. Esperit de família (actituds d’acollida, d’acceptació i de pertinença i de treball en equip, sentir-se valorat i estimat...) *
35. Amor al treball (pedagogia de l’esforç, el treball i la constància) *
36. Pedagogia de la presència per part dels educadors (capacitat de ser propers, francs i respectuosos tot mantenint un tracte cordial, afectuós i senzill, dins i fora de l’aula) *
37. La presència de Maria de Natzaret com a referent. *
ATENCIÓ PER PART DEL PERSONAL DEL COL·LEGI
Valora el teu grau de satisfacció amb...
38. L’atenció, el tracte i l’accessibilitat dels professors i professores. *
39. L’atenció rebuda des de secretaria. *
40. L’atenció rebuda des de recepció. *
41. L’atenció rebuda pels membres de l’equip directiu (director, sotsdirector, caps d’estudis, cap de pastoral i administrador) *
GESTIÓ DE LES RELACIONS AMB L’ENTORN
Valora el teu grau de satisfacció amb...
42. La imatge del col·legi a la ciutat i al barri. *
43. La participació del col·legi en activitats amb altres escoles maristes *
44. La participació del col·legi en activitats organitzades per altres organismes i entitats del seu entorn. *
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Valora el teu grau de satisfacció amb...
45. L’oferta d’activitats extraescolars *
46. L’organització, el desenvolupament i el seguiment de les activitats extraescolars del col·legi.
Només si en sou usuaris.
INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DEL CENTRE
Valora el teu grau de satisfacció amb…
47. L’ordre i la neteja del col·legi. *
48. Les instal·lacions esportives del col·legi. *
49. Els equipaments de les aules (projector, pantalles, equip de so, etc). *
50. Els equipaments dels laboratoris i tallers. *
51. L'equipament de les aules d'informàtica. *
52. El manteniment de les infraestructures del col·legi. *
INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
Valora el teu grau de satisfacció amb…
53. La pàgina web del col·legi. *
54. Les publicacions del col·legi (facebook, instagram, twiter, revistes, memòria escolar, retalls etc...). *
55. La informació rebuda de les diferents activitats que es fan al col·legi. *
SERVEIS COMPLEMENTARIS
Valora el teu grau de satisfacció amb...
56. (Contesta només si ets usuari). El menú del menjador escolar.
57. (Contesta només si ets usuari). L’oferta de serveis que ofereix el centre durant el migdia.
58. (Contesta només si ets usuari). L’atenció rebuda per l’equip de monitors i monitores del menjador.
59. A continuació, pots fer qualsevol tipus de suggeriment, idea o observació que creguis convenient sobre el col·legi i el seu funcionament.
Your answer
Moltes gràcies per la teva col·laboració.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Maristes La Immaculada. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms