Bezpłatny cykl szkoleń online: EMPATYCZNE PONIEDZIAŁKI

Bezpłatny webinar
Email *
ADRESAT: nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach)
TERMIN: 17 maja, 31 maja, 7 czerwca i 21 czerwca, 17.00 - 19.15
Imię i nazwisko: *
Data urodzenia (dd.mm.rrrr) *
Miejsce urodzenia *
adres e-mail: *
Nazwa placówki i miejscowość (np. Szkoła Podstawowa nr 7 w Sosnowcu) *
Zadbaj o siebie w poniedziałek, 31 maja 2021, godz.17.00 - 19.15
Clear selection
Ogarnij złość od poniedziałku, 07 czerwca 2021, godz.17.00 - 19.15
Clear selection
Uważny poniedziałek, 21 czerwca 2021, godz.17.00 - 19.15
Clear selection
Miejsce: Online, na platformie LiveWebinar. Otrzymają Państwo link do logowania na szkolenia na podany w formularzu adres e-mail. Link zostanie wysłany 3 dni przed szkoleniem z adresu cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl, prosimy sprawdzić spam
Szczegóły na stronie: www.cdnsosnowiec.edu.pl
Warunki techniczne udziału:• Dostęp do internetu. • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).• Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
Ochrona danych osobowych
Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu na podstawie art. 6 ust. lit. a) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi ich przetwarzanie, w tym przesyłanie informacji o produktach i ofertach Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. Dane będą przetwarzane do czasu organizowania usług szkoleniowych skierowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu do nauczycieli i innych osób, których dane są przetwarzane. Na podstawie danych realizowane może być profilowanie w oparciu o kryteria takie jak nauczany przedmiot, co pozwoli na proponowanie ofert dostosowanych do oczekiwań nauczycieli. Dane będą przetwarzane również na podst. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń.
Dane osobowe osób biorących udział w szkoleniach będą gromadzone i przetwarzane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu na podstawie § 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia MEN z 28.05.2019r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli w celu wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i do prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości uzyskania zaświadczenia. Dane będą przetwarzane przez czas istnienia rejestru zaświadczeń.
W związku z przetwarzaniem danych ma Pan/Pani prawo dostępu do tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl, nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217.
*
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy