ความรู้เกี่ยวกับกล้องโทรทรรศน์
ขณะนี้มีผู้เข้าทำแบบทดสอบครบตามจำนวนแล้ว ระะบบจะเปิดให้เข้าทำแบบทดสอบอีกครั้ง เวลา 08.00 น. ใครที่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรสามารถติดต่อได้ทาง Gmail 945sce00454@dei.ac.th และ Facbook ปริญญา จี่มุข ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทำแบบทดสอบ
This form was created inside of Distance Education Institute. Report Abuse