TÜ Narva Kolledži Lasteülikooli registreerumisleht

Lastele vanuses 8 - 12 eluaastat.

Head lapsed, lapsevanemad ja õpetajad!
Lasteülikooli pääsevate laste arv on piiratud. Me soovime, et loengutesse tuleksid lapsed, kes ise nende vastu huvi tunnevad. Seetõttu väga palume, et ei registreeritaks tervete klasside kaupa. Eelistame, et registreerijaks oleks laps ise või lapsevanem, sest sellele meiliaadressile hakkavad edaspidi tulema kõik olulised teated – millal toimub loeng, millal ekskursioon jne. Kui lapsel või lapsevanemal sellist võimalust pole, võib muidugi õpetaja aidata, aga siis ainult 1-2 õpilasel.
Õpilaste piirarv on Narvas, Tallinnas ja Tartus 50.

Для детей в возрасте от 8 до 12 лет.

Уважаемые дети, родители и учителя!
Количество принимаемых в Детский Университет детей ограничено. Мы бы хотели, чтобы на лекции приходили те дети, которые проявляют к ним интерес. Поэтому очень просим, чтобы вы не регистрировали целые классы. Предпочитаем, чтобы регистрировался сам ребёнок или его родитель, так как на этот электронный адрес затем будут отправляться все важные сообщения - когда проходит лекция, когда экскурсия и т.п. Если у ребёнка или его родителя отсутствует такая возможность, тогда конечно может помочь учитель, но только для 1-2 учеников.
Максимальное количество учеников в Нарве, Тарту и Таллинне - 50.


    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question