Zapotrzebowanie na szkolenia dla młodzieży
W związku z realizowanym zadaniem "Wolontariat wzmacnia" przeprowadzamy ankietę dotyczącą szkoleń dla młodzieży w wieku od 13 roku życia.

Zorganizowane zostaną min 4 szkolenia z największym zainteresowaniem. Szkolenia będą bezpłatne. Jedynym warunkiem jest wykonanie po szkoleniu 3 prac jako wolontariusz związanych z tematem szkolenia. Prace te można wykonać dla dowolnej organizacji bądź instytucji.

Chętnie wezmę udział w szkoleniu z tematu. *
Required
Jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem podaj e-mail
Your answer
RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Luxtorpeda z siedzibą w Czerwionce- Leszczyny, ul. 3-go Maja19 , kontakt mailowy pod adresem: luxtorpeda@gbluxtorpeda.org
2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu na podstawie Twojej zgody uzyskanej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady;
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres rozliczeniowy projektu oraz w celach marketingowych do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych;
6. Przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych to:
● Prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
● Prawo do poprawienia danych,
● Prawo do usunięcia danych – zgodnie z RODO, jeśli uważacie Państwo, że przetwarzane dane są wykorzystywane bez podstawy, to macie prawo do żądania ich usunięcia
● Prawo do ograniczenia przetwarzania - przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przez Stowarzyszenie sposobów ich przetwarzania,
● Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych- w związku z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f, art. 6 ust. 1 lit e RODO-to jest przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
● Art. 6 ust. 1 lit f- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
● Wobec powyższego przysługuje Państwu w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych, które nie będzie wpływać na możliwość realizowania na rzecz Państwa usług w ramach zawartej umowy,
● Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu żądanie przesłania należących do Państwa danych w powszechnie używanym formacie (np. pdf. czy też csv. )zarówno bezpośrednio do Państwa lub też do wskazanego przez Państwa innego podmiotu
*
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Stowarzyszenie Grupa Biegowa Luxtorpeda Czerwionka. Report Abuse - Terms of Service