پرسشنامه اندازه گیری میزان رضایت مندی نمایندگان جامعه
با سلام ؛
شرکت گاز استان همدان با هدف سنجش میزان رضایتمندی ذینفعان از نحوه عملکرد خود، اقدام به طراحی پرسشنامه ذیل نموده است. لذا خواهشمند است با تکمیل دقیق این پرسشنامه ، شرکت را جهت بهبود فرآیندها و خدمات یاری رسانید. در این راستا نظرات خود را پیرامون سؤالات پرسشنامه از طریق زدن علامت در محلهای معین اعلام نمایید.
با تشکر روابط عمومی
شماره تماس *
Your answer
ضمناً در ستون مربوط به مقایسه شرکت گاز با سایر سازمانهای مشابه، کدام سازمان/شرکت مدنظر شما می باشد؟ *
1_ عملكرد شركت گاز را در خصوص توسعه وآبادانی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته چگونه ارزيابي مي كنيد؟ *
مقایسه با سازمان های مشابه( در خصوص سوال شماره یک) *
اهمیت سوال یک از دیدگاه شما *
2_ عملكرد شركت گاز در خصوص کارآفرینی و اشتغالزایی را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ *
مقایسه با سازمان های مشابه( در خصوص سوال شماره دو) *
اهمیت سوال دو از دیدگاه شما *
3_عملكرد شركت گاز را در خصوص حفظ ونگهداري محیط زیست چگونه ارزيابي مي كنيد؟ *
مقایسه با سازمان های مشابه( در خصوص سوال شماره سه) *
اهمیت سوال سه از دیدگاه شما *
4_عملكرد شركت گاز را در افزایش سطح رفاه شهروندان چگونه ارزيابي مي كنيد؟ *
مقایسه با سازمان های مشابه( در خصوص سوال شماره چهار) *
اهمیت سوال چهار از دیدگاه شما *
5_عملكرد شركت گاز را در خصوص ارتقاء فرهنگ استفاده مناسب ایمن و بهینه از گاز طبیعی را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ *
مقایسه با سازمان های مشابه( در خصوص سوال شماره پنج) *
اهمیت سوال پنج از دیدگاه شما *
6_عملكرد شركت گاز در خصوص افزایش سطح سلامت عمومی را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ *
مقایسه با سازمان های مشابه( در خصوص سوال شماره شش) *
اهمیت سوال شش از دیدگاه شما *
7_عملكرد شركت گاز در تعامل با دانشگاهها و مراکز علمی جهت پذیرش کارآموز و اجرای پروژه های پژوهشی را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ *
مقایسه با سازمان های مشابه( در خصوص سوال شماره هفت) *
اهمیت سوال هفت از دیدگاه شما *
8_عملكرد شركت گاز در خصوص اطلاع رسانی اهداف و برنامه های خود به جامعه و تعامل با رسانه ها را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ *
مقایسه با سازمان های مشابه( در خصوص سوال شماره هشت) *
اهمیت سوال هشت از دیدگاه شما *
9_عملكرد شركت گاز در تعامل با مسئولین استان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ *
مقایسه با سازمان های مشابه( در خصوص سوال شماره نه) *
اهمیت سوال نه از دیدگاه شما *
10_عملکرد شركت گاز در خصوص مشارکت در فعالیتهای ورزشی را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ *
مقایسه با سازمان های مشابه( در خصوص سوال شماره ده) *
اهمیت سوال ده از دیدگاه شما *
11_عملکرد شركت گاز در خصوص مشارکت در فعالیتهای اجتماعی (مناسبتهای ملی و مذهبی) و بشر دوستانه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ *
مقایسه با سازمان های مشابه( در خصوص سوال شماره یازده) *
اهمیت سوال یازده از دیدگاه شما *
12_عملکرد شركت گاز در حمایت از انجمنها و سازمانهای مردم نهاد را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ *
مقایسه با سازمان های مشابه( در خصوص سوال شماره دوازده) *
اهمیت سوال دوازده از دیدگاه شما *
13_عملکرد شركت گاز در خصوص رعایت قوانین ومقررات را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ *
مقایسه با سازمان های مشابه( در خصوص سوال شماره سیزده) *
اهمیت سوال سیزده از دیدگاه شما *
14_عملکرد شرکت گاز در خصوص رعایت عدالت، انصاف و اخلاق مداری نسبت به سایر دستگاههای اجرایی را چگونه ارزیابی می کنید؟ *
مقایسه با سازمان های مشابه( در خصوص سوال شماره چهارده) *
اهمیت سوال چهارده از دیدگاه شما *
15_در مجموع عملکرد شرکت گاز را در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی چگونه ارزیابی می کنید؟ *
16_لطفاً سه مورد از نقاط ضعف و قوت شرکت را در ارتباط با سازمان خود قید نمائید.
Your answer
17_لطفاً موضوعات پراهمیت از نظر خود را که در این فرم به آن اشاره نشده است، مرقوم فرمائید.
Your answer
18_در صورت تمایل ما را از پیشنهادات خود در جهت بهبود تعاملات بهره مند فرمائید.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.