Ankieta programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa
Szanowni Państwo,
Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji (odnowy, odbudowy, ożywienia) w związku z przystąpieniem do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2016-2025. Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki posłużą opracowaniu Diagnozy lokalnych problemów, która jest elementem Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa. Całość przyczynić ma się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy Kłodawa.

Rewitalizacja to system działań mających na celu przywracanie do życia zdegradowanych terenów, obszarów oraz obiektów publicznych, które utraciły dotychczasowe funkcje społeczne czy gospodarcze.

Celem rewitalizacji jest ożywienie społeczne i gospodarcze gminy, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego terenów zdegradowanych poprzez:
– odnowę obszarów gminnych i dzielnic mieszkaniowych oraz obszarów zabytkowych,
– zagospodarowanie obiektów i terenów, poprzez zmianę dotychczasowych funkcji na gospodarcze,
społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne.

Wszystkie te działania mają na celu wzrost poziomu życia mieszkańców gminy.

1. Które z obszarów znajdujących się na terenie Gminy Kłodawa powinny zostać poddane rewitalizacji?
Wpisz 3 obszary – np. rejon, sołectwo, ulicę, budynek.
Your answer
2. Jakie problemy środowiskowe Pan/i zdaniem występują na wybranym obszarze?
Proszę zaznaczyć maksymalnie 5 odpowiedzi.
3. Jakie problemy społeczne Pan/i zdaniem występują na wybranym obszarze?
Proszę zaznaczyć maksymalnie 5 odpowiedzi.
4. Jakie problemy przestrzenno-funkcjonalne Pan/i zdaniem występują na wybranym obszarze?
Proszę zaznaczyć maksymalnie 5 odpowiedzi.
5. Jakie problemy gospodarcze Pan/i zdaniem występują na wybranym obszarze?
Proszę zaznaczyć maksymalnie 5 odpowiedzi.
6. Jakie problemy techniczne Pan/i zdaniem występują na wybranym obszarze?
Proszę zaznaczyć maksymalnie 5 odpowiedzi.
7. Czy poza wymienionymi wyżej problemami zauważa Pan/i jakieś inne negatywne zjawisko w gminie,które powinno zostać rozwiązane?
Co to za problem, kogo dotyczy i gdzie występuje?
Your answer
METRYCZKA
(podkreślić właściwą odpowiedź)
1. Płeć
2. Wiek
3. Miejsce zamieszkania (Należy wpisać samą nazwę ulicy w Kłodawie lub nazwę sołectwa w Gminie Kłodawa)
Your answer
4. Zatrudnienie
5. Wykształcenie
DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.