АНКЕТНА КАРТА

Уважаеми участници,
Във връзка с кампанията, инициирана от Министерството на младежта и спорта и Българския спортен тотализатор за реновиране и/или изграждане на спортни обекти в страната, отправяме покана към Вас за участие в настоящото анкетно проучване.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image