010 Sayı Sayma, Sayı Okuma 2
Sıfırdan Matematik Kitabı 16-18 arası sayfalar çalışılmalı, video dersleri izlenmelidir. ozeldersci.com dan sıfırdan matematik kitabına ulaşabilirsiniz.
1) "dokuz yüz seksen yedi bin" hangisidir?
10 points
2) "on sekiz bin altı yüz yirmi iki" hangisidir?
10 points
3) "yüz yirmi üç bin dört yüz yirmi altı" hangisidir?
10 points
4) 1234345 den 6 önceki sayı hangisidir?
10 points
5) 562278 sayısından iki önceki sayı hangisidir?
10 points
6) 2009999 dan 1 sonraki sayı hangisidir?
10 points
7) 1234567 sayısından iki sonraki sayı hangisidir?
10 points
8) "üç yüz yirmi iki bin yüz bir" hangisidir?
10 points
9) "iki milyon iki yüz altmış üç bin üç yüz kırk beş" hangisidir?
10 points
10) "bir milyar" hangisidir?
10 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.