แบบสอบถามความพึงพอใจในบริการที่ให้ของศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้ง สงขลา เดือนพฤษภาคม 2559
วันที่รับบริการ
MM
/
DD
/
YYYY
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
MSM
TG
MSW
TGSW
M
W
เพศสรีระ
ความพึงพอใจของท่านในการเข้ารับบริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ความรวดเร็วในขั้นตอนการมารับบริการ
2.ระบบคิวการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง
3.เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
4.ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสม
5.เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีกิริยาและวาจาสุภาพ
6.เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจและเอาใจใส่เป็นอย่างดี
7.ได้รับข้อมูลการเจ็บป่วยและการรักษาตรงกับความต้องการ
8.ศูนย์ฯ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อสงสัยได้ชัดเจน
9.เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือ
10. ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
11. สถานที่ให้บริการเป็นสัดส่วน สะดวกต่อการใช้บริการ
12. อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมในการให้บริการมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย
อายุ
Your answer
จุดเด่น / สิ่งที่น่าชื่นชม
Your answer
ข้อเสนอแนะ อื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rainbow sky association of thailand. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms