ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "การสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อองค์กรสื่อและองค์กรสาธารณประโยชน์ (Thailand ICT Camp 2019)"
วันที่ 13-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระราม 6
อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี  

***สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562
***ท่านจะได้รับการแจ้งการเข้าร่วมการสัมมนาฯ ไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 (แจ้งทาง email)

***ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทาง ที่พัก อาหาร ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาฯ ฟรี!!! ตลอดระยะเวลา 3 วัน

***โปรดกรอกคำตอบให้ครบก่อนส่ง

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
โปรดเลือกเส้นทางการเรียนรู้ (Track) ในการเข้าร่วมสัมนาตามประสบการณ์และพื้นฐานการทำงานของตนเองดังนี้ *
1.1 ชื่อ-นามสกุล *
1.2 คำนำหน้าชื่อ
Clear selection
1.3 เพศ *
1.4 วันเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
1.5 อายุ *
1.6 ที่อยู่ *
1.7 เบอร์โทรศัพท์ *
1.8 เบอร์/ช่องทางติดต่อกรณีฉุกเฉิน *
1.9 โปรดเล่าประวัติโดยย่อของท่าน *
1.10 หากท่านต้องการการดูแลเป็นพิเศษในขณะร่วมการสัมมนาฯ โปรดระบุ (เช่น ผู้พิการ แพ้อาหาร หรือความต้องการพิเศษด้านอื่นๆ โปรดระบุ) *
1.11 ท่านเคยเข้าร่วมการสัมมนาระดับภูมิภาค Mekong ICT Camp หรือไม่
Clear selection
1.12 โปรดบรรยายอย่างย่อถึงเหตุผลที่ท่านต้องการสมัครเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาฯ (ไม่น้อยกว่า 250 คำ) *
2.1 ชื่อองค์กร/กลุ่มที่ท่านสังกัด *
2.2 ที่อยู่องค์กร *
2.3 โทรศัพท์/อีเมล์ ขององค์กร/กลุ่มที่สังกัด *
2.4 ตำแหน่งในองค์กร *
2.5 บรรยายอย่างย่อถึงงานขององค์กรท่าน (ต่ำกว่า 200 คำ) *
2.6 การสัมมนาฯ นี้มีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย/การทำงานชององค์กรท่านอย่างไรบ้าง (ต่ำกว่า 200 คำ) *
2.7 ระบุบุคคลอ้างอิง (ในองค์กร) จำนวน 1 ท่าน (ชื่อ/ตำแหน่ง/เบอร์ติดต่อ/อีเมล) *
3.1 เล่าถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาโดยย่อ *
3.2 โปรดอธิบายถึงประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีหรือสื่อว่าเกี่ยวข้องกับการทำงานของท่านอย่างไรบ้าง *
3.3 โปรดจำแนกตัวเองจากการทำงานของท่าน *
3.4 ท่านมีความสามารถทางด้านเทคนิคใดบ้าง *
3.5 สิ่งที่ท่านคาดหวังว่าจะได้เรียนรู้จากการสัมมนา? *
3.6 มีหัวข้ออะไรบ้างที่ท่านคิดว่าจะช่วยแบ่งปันประสบการณ์กับเราได้ *
3.7 ท่านคิดว่าเมื่อเสร็จการสัมมนาแล้ว ท่านสามารถแบ่งปันความรู้ที่ได้ให้ใครบ้าง *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy