Czy rekolekcje szkolne się wypaliły? Kongres w Warszawie 16.02.2019
Szczęść Boże,
Witamy w formularzu zgłoszeniowym na Kongres poświęcony rekolekcjom szkolnym. Wydarzenie odbędzie się 16.02.2019 w Warszawie w kościele św. Jakuba Apostoła w sali św. Faustyny.
Prosimy o wypełnienie formularza w celu uczestnictwa w wydarzeniu.
Email address *
Imię i Nazwisko: *
Your answer
Diecezja *
Your answer
Telefon kontaktowy
Your answer
Informacje odnośnie RODO

Wypełniając poniższy formularz zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości
1. Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem, ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2.
2. Administrator Danych Osobowych, czyli podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO), wprowadził procedury opisujące sposób przetwarzania danych osobowych, a do przetwarzania danych osobowych są dopuszczone jedynie osoby upoważnione.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, koordynacji oraz informowania na temat wydarzeń związanych z ewangelizacją a w szczególności z tematyką prowadzenia rekolekcji w tym rekolekcji szkolnych przez okres niezbędny do realizacji tych celów. Dane te mogą być przetwarzane, także po tym czasie w celu archiwizacji przez okres niezbędny do realizacji tego celu, jednak nie krótszy niż wskazany odrębnymi przepisami prawa.
4. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe mogą być przekazane podwykonawcom lub innym podmiotom, w tym:
a) podmiotom świadczącym administratorowi usługi pocztowe i kurierskie,
b) podmiotom świadczącym administratorowi usługi bankowe i płatnicze,
c) podmiotom świadczącym administratorowi usługi doradcze, administracyjne, księgowe lub prawne
d) podmiotom świadczącym administratorowi usługi teleinformatyczne i dostawcom rozwiązań IT,
e) sądom, instytucjom i organom samorządowym i państwowym.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom przysługuje prawo:
f) żądania dostępu do tych danych wraz z prawem wykonania kopii tych danych,
g) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
h) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
i) przenoszenia danych lub żądania przeniesienia ich do innego podmiotu,
j) zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.
6. W celu uzyskania informacji, jak skorzystać z uprawnień, należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych osobiście, listownie, telefonicznie pod wskazanym wyżej numerem telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych, zapewniają adekwatny poziom bezpieczeństwa. Stosowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, niepożądaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
9. Jeżeli podane przez uczestników dane są nieaktualne, nierzetelne lub nie pokrywają się z rzeczywistością, to może to wpłynąć na niewłaściwe wykonywanie praw i obowiązków przez strony.


A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service