แบบคำร้องขอเลือกรายวิชาเพิ่มเติมส่วนที่ 2
เลือกรายวิชาเพิ่มเติมส่วนที่ 2
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563
คำชี้แจง
1. เฉพาะแผนการเรียน วิทย์ - คณิต เท่านั้น ยกเว้น นักเรียนโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. ให้นักเรียนเลือกผ่าน Google Form ทาง เว็บไซต์ www.triamudom.ac.th
3. นักเรียนเลือก อันดับที่ 1-3 ตามลำดับ
4. นักเรียนกรอกข้อมูลระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. และกดยืนยันเพียงครั้งเดียว
5. รายวิชาเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ประกอบด้วย
5.1 วิทยาศาสตร์ - คุณภาพชีวิต จำนวน ๖ ห้องเรียน
5.2 วิทยาศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ ห้องเรียน
5.3 วิทยาศาสตร์ - บริหารจัดการ (เกษตร) จำนวน ๓ ห้องเรียน
5.4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน ๑ ห้องเรียน
5.5 วิทยาศาสตร์ - ภาษาฝรั่งเศส จำนวน ๑ ห้องเรียน
5.6 วิทยาศาสตร์ - ภาษาเยอรมัน จำนวน ๑ ห้องเรียน
5.7 วิทยาศาสตร์ - ภาษาสเปน จำนวน ๑ ห้องเรียน
5.8 วิทยาศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ห้องเรียน
5.9 วิทยาศาสตร์ - ภาษาญี่ปุ่น จำนวน ๑ ห้องเรียน
5.10 วิทยาศาสตร์ - ภาษาจีน จำนวน ๑ ห้องเรียน
5.11 วิทยาศาสตร์ - ภาษาเกาหลี จำนวน ๑ ห้องเรียน
*** ให้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดก่อนตอบ และเลือกรายวิชาเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ***
Email address *
เลขประจำตัวนักเรียน *
ห้อง *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ
นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
เลือก รายวิชาเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ลำดับที่ 1 *
เลือก รายวิชาเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ลำดับที่ 2 *
เลือก รายวิชาเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ลำดับที่ 3 *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy