بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر عملکرد و ارتقای سطح مسئولیت شرکت های بازاریابی شبکه ای
پاسخگوی گرامی
باسلام واحترام، پرسشنامه ذیل جهت انجام یک تحقیق علمی درزمینه '' بررسی تاثیر حسابرسی داخلی برعملکرد وارتقای سطح مسئوليت شرکتهای بازاریابی شبکه ای " طراحی شده است. دقت نظر جنابعالی بعنوان یک مدیر موفق اجرایی در پاسخگویی به سئوالات مطمئنا میتواند ما را در دستیابی به اطلاعات معتبر یاری رساند. پاسخ های شما صرفا جهت تجزیه و تحلیل آماری و دستیابی به اهداف پژوهش مورد استفاده قرارمی گیرد، لذا خواهشمند است با پاسخ های صادقانه خویش ما را دراین پژوهش یاری و به سئوالات زیر جواب دهید، پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه قدردانی می شود.
مجیداکبری زحمتی
دانشجوی DBA موسسه آموزش عالی سبا
سن *
عنوان شغلی *
فارغ التحصیل از دانشگاه *
سطح تحصیلات *
جنسیت *
وضعیت تاهل *
ضرایب
۰ - ۲۰ درصد (کاملا مخالف)
۲۰ - ۴۰ درصد (مخالف)
۴۱ - ۶۰ درصد (نظری ندارم)
۶۱ - ۸۰ درصد(موافقم)
۸۰ -۱۰۰ درصد (کاملا موافقم)
۱- آیا بنظر شما اگردر شرکتهای بازاریابی شبکه ای واحد حسابرسی داخلی ایجاد شود مسئولیت پاسخگویی بیشترمی شود؟ *
۲- بنظر شما حسابرسی داخلی تا چه حد باعث افزایش کارایی در شرکت های شبکه ای شده است؟ *
۳- بنظر شما حسابرسی داخلی تا چه حد باعث افزایش اثر بخشی در شرکت های شبکه ای شده است؟ *
۴- بنظر شما حسابرسی داخلی تا چه حد باعث افزایش صرفه اقتصادی درشرکت های شبکه ای شده است؟ *
۵- آیا بنظر شما در صورت وجود حسابرسی داخلی فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای که دارای مجوزهای قانونی است، کنترل و نظارت کافی پیشگیرانه بر روی آنها انجام می شود؟ *
6- بنظرشما وجود حسابرس داخلی باعث می شود که لگ ها و لیدرها در شرکت های شبکه ای در راستای وظایف واختیارات قانونی خود قدم بردارند؟ *
۷- آیا بنظر شما با وجود حسابرس داخلی سود قراردادهای عمده خرید و فروش و سرمایه گذاری ها با توجه به حق کمیسیون مورد بررسی و نظارت قرار می گیرند؟ *
۸- بنظرشما نظارت حسابرس داخلی بر شیوه کنترل تنخواه گردانها، دارایی های ثابت حقوق و دستمزد، گزارشات مالی، تاثیر مثبتی بر کار شرکت های شبکه ای دارد؟ *
۹- آیا بنظر شما با وجود حسابرس داخلی در شرکت های شبکه ای خط مشی ها، دستوالعمل ها و آیین نامه های داخلی و تنبیه و تشویق بنحو شایسته ای اجرا می گردد؟ *
۱۰- آیا بنظر شما با وجود حسابرس داخلی، مدیریت گـزارش های دریافتی ازاشخاص برون سازمانی را که نشانگراحتمال وجود مشکل یا معضلی درشرکت است پیگیری می کند؟ *
۱۱- آیا بنظر شما با وجود حسابرس داخلی صورتحساب های عرضه کنندگان مواد و کالا با حساب های پرداختی و دریافتنی و شکایت آنها در فواصـل زمانی مناسب بررسی مـی شـود؟ *
۱۲- آیا بنظر شما با وجود حسابرس داخلی به هنگام خروج کالا ازانبـار به مقاصـد مشخص مقادیر موجودی ها بـازبینی و تفـاوت هـای بـین تعداد (مقادیر) ثبت شده و واقعی مورد نظارت بیشتر قرار می گیرد؟ *
۱۳- آیـا بنظر شما در صورت وجود حسابرس داخلی ارزیـابی هــای مــوردی ازسیسـتم کنترل داخلی و انتقال نارسایی ها به رده های بالاتربرای اصلاح درشرکت های شبکه ای به عمل می آید؟ *
۱۴- آیـا بنظر شما وجود حسابرس داخلی سبب می شود بــرمـواردی از برگشـت کالاهــا و شکایت هـای مشـتریان درشرکت های شبکه ای کـه معلـول کیفیـت نامناسب کالاهاست، نظارت بیشتری گردد؟ *
۱۵-آیـا بنظر شما وجود حسابرس داخلی درشرکت های شبکه ای سبب نظارتی بیشتر برسـقف اعتبـاری مصـوب مشـتریان، مطالبات حال شـده، سـن مطالبـات ودیگـراطلاعات مربوط صورت می گیرد؟ *
۱۶- آیا بنظرشما با وجود حسابرس داخلی نوع و مقدار محصولات تحویل شده با سفارش مشتريان و برگ درخواست محصولات مقایسه می شود؟ *
۱۷- آیا بنظر شما ممکن است با وجود حسابرس داخلی در شرکت های شبکه ای،ضوابط اعطاي جوایز، کمیسیون هـا ودیگر پـاداش هـای وابسـته بـه فـروش، بـه گونـه ای باشد کـه حتی بـا اجـرای نـاموفق راهبردهـای بازاریابی و بالطبع عملکـرد به پـاداش و تشویق بیشتر بیانجامد؟ *
۱۸- آیــا بنظر شما با وجود حسابرس داخلی در شرکت های بازاریابی شبکه ای درصــورت تخلــف از قــوانین و مقررات، اقدامات انضباطی مناسب اعمال می شود؟ *
۱۹- چنانچه نظر خاصی در ارتباط با نقش حسابرسی داخلی و تجربه ای در مورد شرکتهای بازاریابی شبکه ای دارید مرقوم فرمایید.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms