แบบสำรวจออนไลน์เว็บไซต์จังหวัดยโสธร
แบบสำรวจออนไลน์เทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดยโสธร แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 เรื่องข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 เรื่องความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์
เพศ *
อายุ *
อาชีพ *
ระดับการศึกษา *
ความพึงพอใจในรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ *
ความยากง่ายในการเข้าใช้ง่ายเว็บไซต์ *
ความเร็วตอบสนองในการทำงานของเว็บไซต์ *
ความสวยงามและความเหมาะสมของรูปแบบเว็บไซต์ที่นำเสนอ *
ความผิดพลาด (EROR) ที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ *
ความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดของเว็บไซต์ *
ข้อเสนอแนะ
(หมายเหตุ*ข้อเสนอแนะของทุกๆ ท่านจะเป็นข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาหรือปรับปรุงเว็บไซต์ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป )
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy