Registrace do volného splutí Napříč Prahou - přes tři jezy

Přihlášení musí na start přinést výše uvedenou přihlášku (stačí jedna na skupinu): http://3jezy.skauting.cz/images/zavod/spluti+planek.pdf (vydána po 1. září)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question