សូមបំពេញបែបបទចុះឈ្មោះចូលរួមខាងក្រោម៖
កម្មវិធីផ្តល់​ព័ត៌មានជាសាធារណនេះនឹង​ប្រព្រឹត្តទៅក្នុង​គោល​បំនង​ដើម្បី​ផ្តល់​ព័ត៌មានសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹង​ជំនាញនានា និង​ការសិក្សាជាទូទៅនៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ហ្សាម៉ាន់​ ។ អ្នកចូលរួមអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីមុខជំនាញ និង​មុខវិជ្ជាសិក្សា ឳកាសហ្វឹកហាត់ការងារ ជំនួបពិភាក្សាជាមួយសាស្រ្តាចារ្យ និង​វិធីរៀបចំខ្លួន​ដើម្បី​ទទួល​បាន​អាហារូបករណ៍សិក្សានៅ​សាកល​វិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែ សីហា ២០១៧
ទីកន្លែងៈ៖ សាកល​វិទ្យាល័យ​ហ្សាម៉ាន់ អគារលេខ ៨ ផ្លូវលេខ ៣១៥ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ

កម្មវិធី៖
ម៉ោង ៨ៈ០០ - ៨ៈ៣០ ៖ ការអញ្ជើញមកដល់​របស់​សិស្ស និស្សិត មាតាបិតា និង​សាធារណជន
ម៉ោង ៨ៈ៣០ - ១០ៈ០០ ៖ បើកកម្មវិធីនៅក្នុង​សាលសន្និសីទ Conference Hall, ការផ្តល់​ព័ត៌មានទូូទៅអំពីតម្រូវការ​ចូលរៀន ការ​ប្រលងអាហារូបករណ៍ និង​ការ​សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់
ម៉ោង ១០ៈ០០ - ១០ៈ៣០​ ៖ ទស្សនកិច្ចក្នុងអគារសាកលវិទ្យាល័យ
ម៉ោង ១០ៈ៣០ - ១៧ៈ០០ ៖ សាធារណជន​អាចធ្វើការសាកសួរ​ព័ត៌មាន​អំពីជំនាញ​ផ្សេងៗនៅតាម​តុរបស់​ដេប៉ាតឺម៉ង់នីមួយៗ ការ​ណែនាំអំពីអគារសាកលវិទ្យាល័យទាំងមូល​ដល់​សាធារណជន​ពីនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្ត
១៧ៈ០០ ៖ ចប់​កម្មវិធីផ្តល់​ព័ត៌មាន

Registration Form to Join Zaman University OPEN HOUSE 2017
During the Open House, you may learn and get to know more about studying at Zaman University. Tour the campus, meet faculty and staff members and students, discuss entry opportunities, scholarships, and talk to experts about your study options and career goals.

When: Saturday, 26th August 2017
Venue: Zaman University Campus, #8, St. 315, Boeung Kok 1, Toul Kork, Phnom Penh

Agenda:
8:00 - 8:30 : Arrival of students, parents and guests
8:30 - 10:00 : Opening session in the Conference Hall, Information session about general admission information, Scholarship Exam and other necessary information about what is like to study at Zaman University.
10:00 - 10:30 : Campus Tour
10:30 - 17:00 : Guests are free to mingle and ask for information at their interesting designated department desk while there will be campus tour at every 1-hour interval.
17:00 : The end of OPEN HOUSE

ឈ្មោះ Name
Your answer
ភេទ Gender
មកពីវិទ្យាល័យ High School
Your answer
មុខរបរ Occupation
Your answer
ទីលំនៅ City/Province
Your answer
លេខទូរស័ព្ទ Phone Number
Your answer
អុីម៉ែល Email
Your answer
ជំនាញដែល​ចង់​សិក្សា What major you want to study?
Required
បានដឹងអំពីកម្មវិធីផ្តល់​ព័ត៌មានជាសាធារណនេះតាមរយៈ How do you know about OPEN HOUSE?
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Zaman University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms