แบบประเมินความพึงพอใจเครือข่ายไร้สาย (WIFI) สำหรับหอพักนักศึกษา
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการใช้เครือข่ายไร้สายของหอพักศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายไร้สายของหอพักนักศึกษา
2. ผลของการสำรวจนี้ จะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการเครือข่ายไร้สายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
นักศึกษาชั้นปีที่
ความถี่ในการเข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สายของท่าน
ระยะเวลาในการใช้งานต่อครั้ง
ช่วงเวลาในการเข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สายที่ท่านใช้งานบ่อยครั้ง
ความเร็วของระบบเครือข่ายไร้สาย (หอพักนักศึกษา)
ความครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่ให้บริการ (หอพักนักศึกษา)
ความต่อเนื่องในการใช้งาน สัญญาณใช้งานได้ต่อเนื่องไม่ติดขัด ความเสถียร (หอพักนักศึกษา)
ความสะดวกในการเข้าใช้งาน ความง่ายในการเชื่อมต่อ (หอพักนักศึกษา)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบเครือข่ายไร้สาย มีความเหมาะสม
ท่านยินดีที่จะใช้บริการเครือข่ายไร้สายต่อไป
อุปกรณ์ที่ท่านใช้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย
ยี่ห้อ
Your answer
รุ่น
Your answer
ห้องที่สัญญาณเครือข่ายไร้สายไม่ครอบคลุมพื้นที่ (โปรดระบุหอพัก และเลขหัอง)
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Boromarajonani College of Nursing Nonthaburi. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms